Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

MAP - møte med aggresjonsproblematikk

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 09.03.2020 15:51 Neste revisjon: 05.11.2021
 • Tittel MAP - møte med aggresjonsproblematikk
 • Beskrivelse

  Logo 2.PNG

  Alle planlagte to-dagers – kurs i MAP, i første omgang for mars måned, er avlyst grunnet fare for spredning av virus.

  Dette kurset er gjeldende for ansatte i Klinikk for psykisk helse og rus, og obligatorisk for alle ansatte med pasientkontakt. Øvrige ansatte etter vurdering. Se forøvrig målgruppe.

  MAP (Møte med aggresjonsproblematikk) er et helhetlig opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjon og vold i helse- og sosialsektoren.
  Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge. Manualens standpunkt er at dette oppnås mest effektivt ved å sørge for at mennesker blir møtt med forståelse og profesjonell omsorg. Forståelse ovenfor sterke følelsesuttrykk og atferd er sjelden noe som kommer av seg selv. Det krever en høy grad av profesjonalitet og kunnskap å kunne identifisere og anerkjenne de underliggende årsakene til disse uttrykkene. Denne forståelsen er essensiell da den gir forutsetning og grunnlag for å kunne jobbe målrettet og effektivt med god pasientbehandling. Profesjonell omsorg handler om å gi tilpasset og faglig begrunnet omsorg basert på den enkelte sitt behov.
  MAP handler om mer enn å bare unngå et destruktivt samspill. Det handler om god behandling. Det handler om å legge til rette for et helsevesen som skal være trygt for begge parter – både pasienter og personale. ​

  MAP-kurset består av 10 kapitler med gjennomgang over to dager. Man må delta begge dager for å bestå kurset.

  Dag 1
  0800-0900: Aggresjonsforståelse
  0900-1000: Voldsrisikovurdering og håndtering
  1000-1100: Fysiske teknikker
  1100-1200: Fysisk trening
  1200-1230: Lunsj
  1230-1330: Fysisk trening
  1330-1430: Voldsforebygging
  1430-1530: Forebyggende kommunikasjon

  Dag 2
  0800-0900: Deeskalering
  0900-1000: Selvregulering
  1000-1100: Samhandling
  1100-1200: Fysisk trening
  1200-1230: Lunsj
  1230-1330: Fysisk trening
  1330-1430: Håndteringsstrategier i kritiske situasjoner
  1430-1530: Etterarbeid


  Kurset godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 14 timer.

  Kurset er godkjent av psykologforeningen som 15 timers vedlikeholdsaktivitet.

  Norsk sykepleierforbund: Kurset er meritterende for 15 timer i program for klinisk stige for sykepleiere/spesialsykepleiere.
 • Testmodus Nei
 • Versjon 3101
 • Varighet 2 dager
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 05.11.2021
 • Fagområde Psykiatri; Psykisk helsevern; Sjukepleie; Sykepleie; Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB); Nyansatt; Lovverk; Brukermedverknad; Beredskap; Etikk; HMS; Kvalitet og sikkerheit
 • Kursarrangør HMR
 • Forkunnskaper Se målgruppe
 • Faglig kursansvarlig
  Saunes, Annette
  Pettersen, Stein
 • Kursadministrator for kurssiden
  Vilnes, Geir Ove
 • Kursevaluering Ja
 • Målgruppe LiS 1 - leger; LiS 2/3 - leger; Primærhelsetjenesten; Spesialisthelsetjenesten i andre helseregioner; Studenter, nyansatte, vikarer og hospitanter Beskrivelse av målgruppen Obligatorisk kurs for alle ansatte i klinikk for psykisk helse og rus. Kan også tilbys andre etter avtale.
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612
Oppstartsdato
Tid
Sted
Ledige plasser
Påmelding
MAP to-dagers grunnkurs
15
Apr
2020
08:00
DPS Molde - Knausen
DPS Molde - Knausen
4
 
Dag 1
15.04.2020 08:00
16:00
Dag 2
16.04.2020 08:00
16:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
16
Antall påmeldte:
12
Påmeldingsfrist:
08.04.2020
Avmeldingsfrist:
08.04.2020
Kursholder:
Lingen, Line Therese Heggem / Håndlykken, Einar Nesje / Ødegård, Helge
Kursadministrator:
Pettersen, Stein
MAP to - dagers kurs
21
Apr
2020
08:00
Hjelset
Nærmere info kommer
6
 
Dag 1
21.04.2020 08:00
16:00
Dag 2
22.04.2020 08:00
16:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
16
Antall påmeldte:
10
Påmeldingsfrist:
07.04.2020
Avmeldingsfrist:
14.04.2020
Kursholder:
Håndlykken, Einar Nesje / Ølander, Ingrid / Holte, Torgeir Kolstad
Kursadministrator:
Pettersen, Stein
Map Grunnkurs Ålesund Behandlingssenter
29
Apr
2020
08:00
Ålesund
Alesund Behandligssenter auditoriet
0
 
Dag 1
29.04.2020 08:00
16:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
16
Antall påmeldte:
16
Påmeldingsfrist:
22.04.2020
Avmeldingsfrist:
27.04.2020
Kursholder:
Bringsli, Berit Synnøve Molnes / Bjørke, Sigurd Steinarsson
Kursadministrator:
Bjørke, Sigurd Steinarsson
MAP grunnkurs
19
Mai
2020
08:00
Hjelset
Nærmere info kommer
12
 
Dag 1
19.05.2020 08:00
16:00
Dag 2
20.05.2020 08:00
16:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
16
Antall påmeldte:
4
Påmeldingsfrist:
05.05.2020
Avmeldingsfrist:
12.05.2020
Kursholder:
Skjevik, Rune / Haas, Stine Imelda / Hammernes, Anders
Kursadministrator:
Pettersen, Stein
Grunnkurs Map ÅBS
10
Jun
2020
08:00
Ålesund
Ålesund behandlingssenter auditoriet
0
 
Dag 1
10.06.2020 08:00
16:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
16
Antall påmeldte:
16
Påmeldingsfrist:
27.05.2020
Avmeldingsfrist:
03.06.2020
Kursholder:
Bringsli, Berit Synnøve Molnes / Bjørke, Sigurd Steinarsson
Kursadministrator:
Bjørke, Sigurd Steinarsson
MAP to - dagers kurs
16
Jun
2020
08:00
Hjelset
Nærmere info kommer
16
 
Dag 1
16.06.2020 08:00
16:00
Dag 2
17.06.2020 08:00
16:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
16
Antall påmeldte:
0
Påmeldingsfrist:
02.06.2020
Avmeldingsfrist:
09.06.2020
Kursholder:
Ødegård, Helge / Holte, Torgeir Kolstad / Håndlykken, Einar Nesje
Kursadministrator:
Pettersen, Stein
MAP grunnkurs
30
Jun
2020
08:00
Hjelset
Nærmere info kommer
15
 
Dag 1
30.06.2020 08:00
16:00
Dag 2
01.07.2020 08:00
16:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
16
Antall påmeldte:
1
Påmeldingsfrist:
16.06.2020
Avmeldingsfrist:
23.06.2020
Kursholder:
Lingen, Line Therese Heggem / Håndlykken, Einar Nesje / Skjevik, Rune
Kursadministrator:
Pettersen, Stein