Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

MAP - møte med aggresjonsproblematikk - Helse Møre og Romsdal

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 12.02.2021 08:19 Neste revisjon: 05.11.2021
 • Tittel MAP - møte med aggresjonsproblematikk - Helse Møre og Romsdal
 • Beskrivelse

  Logo 2.PNG

  Dette kurset er gjeldende for ansatte i Klinikk for psykisk helse og rus, og obligatorisk for alle ansatte med pasientkontakt. Øvrige ansatte etter vurdering. Se forøvrig målgruppe.

  MAP (Møte med aggresjonsproblematikk) er et helhetlig opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjon og vold i helse- og sosialsektoren.
  Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge. Manualens standpunkt er at dette oppnås mest effektivt ved å sørge for at mennesker blir møtt med forståelse og profesjonell omsorg. Forståelse ovenfor sterke følelsesuttrykk og atferd er sjelden noe som kommer av seg selv. Det krever en høy grad av profesjonalitet og kunnskap å kunne identifisere og anerkjenne de underliggende årsakene til disse uttrykkene. Denne forståelsen er essensiell da den gir forutsetning og grunnlag for å kunne jobbe målrettet og effektivt med god pasientbehandling. Profesjonell omsorg handler om å gi tilpasset og faglig begrunnet omsorg basert på den enkelte sitt behov.
  MAP handler om mer enn å bare unngå et destruktivt samspill. Det handler om god behandling. Det handler om å legge til rette for et helsevesen som skal være trygt for begge parter – både pasienter og personale. ​

  MAP-kurset består av 10 kapitler med gjennomgang over to dager. Man må delta begge dager for å bestå kurset.

  Dag 1
  0800-0900: Aggresjonsforståelse
  0900-1000: Voldsrisikovurdering og håndtering
  1000-1100: Fysiske teknikker
  1100-1200: Fysisk trening
  1200-1230: Lunsj
  1230-1330: Fysisk trening
  1330-1430: Voldsforebygging
  1430-1530: Forebyggende kommunikasjon

  Dag 2
  0800-0900: Deeskalering
  0900-1000: Selvregulering
  1000-1100: Samhandling
  1100-1200: Fysisk trening
  1200-1230: Lunsj
  1230-1330: Fysisk trening
  1330-1430: Håndteringsstrategier i kritiske situasjoner
  1430-1530: Etterarbeid
   

  Praktisk gjennomføring av MAP i forhold til Covid 19. 

   • Instruktørene demonstrerer og viser teknikkene kun på hverandre.
   • Deltakerne går sammen to-og-to (fortrinnsvis to fra samme arbeidssted), og forblir i dette faste tospannet gjennom hele kurset. Unntak: trening av nedleggelsesteknikker som vil fordre nærkontakt mellom fire deltakere (varighet: 1 time).
   • Deltakerne laster ned pre-screening skjema i forkant av kurset og leverer dette ferdig utfylt til kursholderne ved oppstart av kurset; kfr kursmateriell under. Deltakere med mulige tegn på smitte får ikke anledning til å delta.
   • Deltakerne bruker munnbind ved gjennomføring av trening på fysiske teknikker, og desinfiserer hender før og etter fysisk trening.
   • Kursantallet må tilpasses til kurslokalitetenes rammer og forutsetninger ift. smittevernregler


   

  Kurset godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 14 timer.

  Kurset er godkjent av psykologforeningen som 15 timers vedlikeholdsaktivitet.

  Norsk sykepleierforbund: Kurset er meritterende for 15 timer i program for klinisk stige for sykepleiere/spesialsykepleiere.
   

   

 • Testmodus Nei
 • Versjon 3101
 • Varighet 2 dager
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 05.11.2021
 • Fagområde Psykiatri; Psykisk helsevern; Sjukepleie; Sykepleie; Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB); Nyansatt; Lovverk; Brukermedverknad; Beredskap; Etikk; HMS; Kvalitet og sikkerheit
 • Kursarrangør HMR
 • Forkunnskaper Se målgruppe
 • Faglig kursansvarlig
  Saunes, Annette
  Pettersen, Stein
 • Kursadministrator for kurssiden
  Vilnes, Geir Ove
 • Kursevaluering Ja
 • Ønsker du å varsle abonnenter?  
 • Målgruppe LiS 1 - leger; LiS 2/3 - leger; Primærhelsetjenesten; Spesialisthelsetjenesten i andre helseregioner; Studenter, nyansatte, vikarer og hospitanter Beskrivelse av målgruppen Obligatorisk kurs for alle ansatte i klinikk for psykisk helse og rus. Kan også tilbys andre etter avtale.
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612
Oppstartsdato
Tid
Sted
Ledige plasser
Påmelding
Map opplæring Avrusning TSB
30
Aug
2021
08:00
Ålesund
Auditoriet TSB og gymsal TSB
5
 
Dag 1
30.08.2021 08:00
16:00
Dag 2
31.08.2021 08:00
16:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
16
Antall påmeldte:
11
Påmeldingsfrist:
24.08.2021
Avmeldingsfrist:
25.08.2021
Kursholder:
Bringsli, Berit Synnøve Molnes / Bjørke, Sigurd Steinarsson
Kursadministrator:
Bjørke, Sigurd Steinarsson
MAP- Ambulante tenester akutt og ACT Ålesund
23
Sep
2021
08:00
Ålesund
Møterom Ambulante tenester Digernes
1
 
Dag 1
23.09.2021 08:00
15:30
Matservering:
Nei
Antall plasser:
12
Antall påmeldte:
11
Påmeldingsfrist:
20.09.2021
Avmeldingsfrist:
20.09.2021
Kursholder:
Bringsli, Berit Synnøve Molnes / Osvik, Janne Louise
Kursadministrator:
Osvik, Janne Louise