Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 04.04.2022 12:32 Neste revisjon: 01.11.2023
 • Tittel MAP - møte med aggresjonsproblematikk - Helse Møre og Romsdal
 • Beskrivelse

  Logo 2.PNG

  Dette kurset er gjeldende for ansatte i Klinikk for psykisk helse og rus, og obligatorisk for alle ansatte med pasientkontakt. Øvrige ansatte etter vurdering. Se forøvrig målgruppe.

  MAP (Møte med aggresjonsproblematikk) er et helhetlig opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjon og vold i helse- og sosialsektoren.
  Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge. Manualens standpunkt er at dette oppnås mest effektivt ved å sørge for at mennesker blir møtt med forståelse og profesjonell omsorg. Forståelse ovenfor sterke følelsesuttrykk og atferd er sjelden noe som kommer av seg selv. Det krever en høy grad av profesjonalitet og kunnskap å kunne identifisere og anerkjenne de underliggende årsakene til disse uttrykkene. Denne forståelsen er essensiell da den gir forutsetning og grunnlag for å kunne jobbe målrettet og effektivt med god pasientbehandling. Profesjonell omsorg handler om å gi tilpasset og faglig begrunnet omsorg basert på den enkelte sitt behov.
  MAP handler om mer enn å bare unngå et destruktivt samspill. Det handler om god behandling. Det handler om å legge til rette for et helsevesen som skal være trygt for begge parter – både pasienter og personale. ​

  MAP-kurset består av 10 kapitler med gjennomgang over to dager. Man må delta begge dager for å bestå kurset.

  Dag 1
  0800-0900: Aggresjonsforståelse
  0900-1000: Voldsrisikovurdering og håndtering
  1000-1100: Fysiske teknikker
  1100-1200: Fysisk trening
  1200-1230: Lunsj
  1230-1330: Fysisk trening
  1330-1430: Voldsforebygging
  1430-1530: Forebyggende kommunikasjon

  Dag 2
  0800-0900: Deeskalering
  0900-1000: Selvregulering
  1000-1100: Samhandling
  1100-1200: Fysisk trening
  1200-1230: Lunsj
  1230-1330: Fysisk trening
  1330-1430: Håndteringsstrategier i kritiske situasjoner
  1430-1530: Etterarbeid
   

  Kurset godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 14 timer.

  Kurset er godkjent av psykologforeningen som 15 timers vedlikeholdsaktivitet.

  Norsk sykepleierforbund: Kurset er meritterende for 15 timer i program for klinisk stige for sykepleiere/spesialsykepleiere.
   

   

 • Testmodus Nei
 • Versjon 3101
 • Varighet 2 dager
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 01.11.2023
 • Fagområde Psykiatri; Psykisk helsevern; Sjukepleie; Sykepleie; Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB); Nyansatt; Lovverk; Brukermedverknad; Beredskap; Etikk; HMS; Kvalitet og sikkerheit
 • Kursarrangør HMR
 • Forkunnskaper Se målgruppe
 • Faglig kursansvarlig
  Sveen, Annette Saunes
  Pettersen, Stein
  Nilsen, Beate Olsbø
 • Alternativ faglig kursansvarlig  
 • Kursadministrator for kurssiden
  Pettersen, Stein
 • Kursevaluering Ja
 • Kursevalueringsprosent  
 • Tillat påmelding til flere arrangement  
 • Ønsker du å varsle abonnenter? Nei
 • Målgruppe LiS 1 - leger; LiS 2/3 - leger; Primærhelsetjenesten; Spesialisthelsetjenesten i alle helseregioner; Studenter, nyansatte, vikarer og hospitanter Beskrivelse av målgruppen Obligatorisk kurs for alle ansatte i klinikk for psykisk helse og rus. Kan også tilbys andre etter avtale.
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Vis filter for sted Nei
 • Kursmateriell
Nytt arrangement Nytt arrangement
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612
False
Oppstartsdato
Tid
Sted
Ledige plasser
Påmelding
Map ferievikarer PHBUP og Avdeling TSB Ålesund
21
Jun
2023
08:00
Ålesund
Auditoriet Ålesund BS og gymmsalen
-
 
Dag 1
21.06.2023 08:00
15:30
Dag 2
22.06.2023 08:00
15:30
Matservering:
Nei
-
Antall påmeldte:
-
Påmeldingsfrist:
07.06.2023
Avmeldingsfrist:
14.06.2023
Kursholder:
Bjørke, Sigurd Steinarsson / Rogne, Inger Lise
Kursadministrator:
Bjørke, Sigurd Steinarsson
Map opplæring ferievikarer ved PHBU og TSB Ålesund Behandlingssenter
21
Jun
2023
08:00
Ålesund
Auditoriet Ålesund BS og gymmsalen
11
 
Dag 1
21.06.2023 08:00
15:30
Dag 2
22.06.2023 08:00
15:30
Matservering:
Nei
Antall plasser:
16
Antall påmeldte:
5
Påmeldingsfrist:
14.06.2023
Avmeldingsfrist:
14.06.2023
Kursholder:
Bjørke, Sigurd Steinarsson / Rogne, Inger Lise
Kursadministrator:
Bjørke, Sigurd Steinarsson
MAP ved Avdeling for Sjukehuspsykiatri Sunnmøre
22
Jun
2023
08:00
Ålesund
Møterom 1 & 2 Psyk
12
 
Dag 1
22.06.2023 08:00
15:30
Dag 2
23.06.2023 08:00
15:30
Matservering:
Ja
Antall plasser:
12
Antall påmeldte:
0
Påmeldingsfrist:
22.06.2023
Avmeldingsfrist:
22.06.2023
Kursholder:
Tøfte, Sverre / Segarajasinghe, Joseph Lakshmanan
Kursadministrator:
Brekke, Matias Kragset