Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 06.07.2022 11:25 Neste revisjon: 19.05.2023
 • Tittel Manuell migrering av kliniske data
 • Beskrivelse

  Målet med manuell klinisk abstraksjon er å klargjøre pasientjournalen med relevant klinisk informasjon før Go-live. Dette inkluderer vanligvis pasienter med planlagte besøk i de første 2-3 ukene etter Go-live. Dette inkluderer både polikliniske besøk og operasjoner.


  Aktuelle datatyper å legge inn manuelt er:

  - Allergier og kritisk informasjon

  - Problemliste

  - Relevant historikk 


  Det totale arbeidsomfanget bestemmes av den enkelte klinikk. Tidsestimater for ulike dataelementer kan beregnes vha en kalkulator.


  Det vil bli holdt en 1 times demo/kick-off den 17. oktober. 

  Faktisk migrering vil måtte gjennomføres ute på avdeling i perioden frem mot GoLive.


 • Testmodus Nei
 • Versjon 4622
 • Varighet 4 uker
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 19.05.2023
 • Fagområde Helseplattformen
 • Kursarrangør Helseplattformen
 • Forkunnskaper .
 • Faglig kursansvarlig
  Eikeland, Gunvor Langebrekke
 • Alternativ faglig kursansvarlig  
 • Kursadministrator for kurssiden
  Hjeltnes, Frode
 • Kursevaluering Nei
 • Kursevalueringsprosent  
 • Tillat påmelding til flere arrangement  
 • Ønsker du å varsle abonnenter? Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse av målgruppen .
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Vis filter for sted Nei
 • Kursmateriell
Nytt arrangement Nytt arrangement
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612
False