Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Medisinsk koding av sykehusopphold (DRG)

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 28.06.2019 11:07 Neste revisjon: 06.04.2020
 • Tittel Medisinsk koding av sykehusopphold (DRG)
 • Beskrivelse

  Kurset omhandler generelle regler for bruk av ICD10 diagnoser, NCSP (kirurgisk prosedyrekodeverk),  NCMP (medisinske prosedyrekodeverk) og NCRP (radiologiske prosedyrekodeverk).

  Inneliggende/dagbehandling/poliklinikk -> viktig med korrekt koding; medisinsk informasjon meldes inn til Norsk Pasientregister og gir grunnlag for inntekter.

  Det finnes ca 1000 forskjellige DRG grupper som baserer seg på diagnoser og prosedyrer, fra de enkleste kontakter til langvarig intensivbehandling.

  Eksempler:

  • DRG 470: 0 i refusjon for oppholdet. Årsakskoder kan feilaktig settes som hoveddiagnoser. Sykdomsdiagnoser skal prioriteres ved aktiv sykdom, deretter benyttes symptomer fra R-kapitlet, og deretter kontaktårsaker fra Z-kapitlet.
  • R651 (Systemisk inflammatorisk Respons Syndrom) kan heller ikke være hoveddiagnose. Da går oppholdet i feil DRG og oppholdet må vurderes på nytt.
  • DRG 468 ev. 477: Manglende overenstemmelse mellom hoveddiagnose og operativ prosedyre.

   

  Kurset omhandler sverdstjerne-systemet hvor 2 koder blir hoveddiagnose, f. eks:

  • borreliose/meningitt
  • diabetes/retinopati

   

  Det gis instruksjon i bruk av hjelpeverktøy som Finn Kode, med løsning av oppgaver. Bruk søkefunksjon i veiledning/regelverk.

  E-læringskursene til Helsedirektoratet bør gjennomgås på forhånd. Disse finnes i Læringsportalen, under medisinsk koding.

  Gjennomgang av Kodeveiledning 2018. Denne bør leses før kursets start.

  Demo av NimrodNET, og Norsk Pasientklassifikasjon (NPKF) et program for simulering av enkeltopphold. Programmet blir gjort tilgjengelig for alle kursdeltakere som ønsker å benytte programmet.

  Ta gjerne Selvtest i medisinsk koding på klikkmenyen på Kilden. Nasjonale aktivitetstall fra NPR gjennomgås. Dashbordløsninger som klinisk relevant tilbakemelding demonstreres.

  Spørsmål/diskusjon. Mulighet for presentasjon av komplekse problemstillinger.

 • Testmodus Nei
 • Versjon 365
 • Varighet 3 timer
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 06.04.2020
 • Fagområde  
 • Kursarrangør St. Olavs Hospital
 • Forkunnskaper Personale med kodingsansvar eller -aktivitet
 • Faglig kursansvarlig
  Juul, Roar
 • Kursadministrator for kurssiden
  Kjeldsberg, Heidi Setsaas
 • Kursevaluering Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse av målgruppen Primært for leger (obligatorisk)
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612