Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 07.02.2024 09:20 Neste revisjon: 31.12.2024
 • Tittel Mentorprogram
 • Beskrivelse

  ​​​​​

  Mentoring– en metode for refleksjon og overføring av kunnskap

  Ønsker du som leder en mentor?

  Ønsker du som leder veiledning og oppfølging av en annen leder? 

  Mentorordningen videreføres etter en vellykket pilotering i 2023. Vi kobler deg med en intern erfaren leder som vi tror vil passe for deg.

  Målsetting:

  • Økt lederkompetanse
  • Økt selvinnsikt
  • Økt selvtillit
  • Større nettverk
  • Lederutvikling

  Målgruppe: Ledere på alle nivå i organisasjonen.

  Ordningen vil strekke seg over ca ett år, med jevnlige møter. ​​​​​I løpet av perioden vil det settes av tid til fellesmøter med erfaringsutveksling, nettverksbygging og faglig påfyll. Mentor-perioden avsluttes med en evaluering.


  Mentoring er en hensiktsmessig metode hvor begge parter i relasjonen gis en mulighet til å oppdage og utnytte sitt fulle potensiale. 

  Det viktigste verktøyet i mentorrelasjonener er dialogen. Gjennom dialogen vil mentor skape grunnlag for refleksjon hos deg som adept over hvilke ubevisste ressurser du besitter. Gjennom denne bevisstgjøringsprosessen er målet å få økt egeninnsikt og kompetanse som igjen kan føre til både en personlig og karrieremessig utvikling.


  Mentoring viser seg å gi positive effekter på omgivelsene utover det som ofte er primærhensikten: å styrke adepten. Forholdet mellom mentor og adept skal bygge på gjensidig respekt med fokus på at begge parter har et læringsutbytte. Det skjer dermed en gjensidig anerkjennelse av begge parters erfaring og kunnskap.


  Du kan søke om plass i mentorordningen ved å melde deg på i Læringsportalen. Programmet starter med en felles samling med mentorer og adepter 6. mars kl. 09.00-12.00.

  For mer informasjon ta kontakt med heidi.magnussen@stolav.no, tlf. 95749417.​ 


  Frist for påmelding 20. februar 2024​

    • Testmodus Nei
 • Versjon 4181
 • Varighet 1 år
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 31.12.2024
 • Fagområde Ledelse
 • Kursarrangør St. Olavs hospital
 • Forkunnskaper Ledelse
 • Faglig kursansvarlig
  Fjellstad, Anne-Kristin
 • Alternativ faglig kursansvarlig  
 • Kursadministrator for kurssiden
  Kjeldsberg, Heidi Setsaas
 • Kursevaluering Nei
 • Kursevalueringsprosent  
 • Tillat påmelding til flere arrangement Nei
 • Ønsker du å varsle abonnenter? Ja
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse av målgruppen Ledere ved St. Olavs hospital
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Vis filter for sted Nei
 • Kursmateriell
Nytt arrangement Nytt arrangement
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612
False
Oppstartsdato
Tid
Sted
Ledige plasser
Påmelding
6
Mar
2024
09:00
Trondheim
LS41, seminarrom i 4. etg. i Laboratoriesenteret
9
 
Dag 1
06.03.2024 09:00
12:00
Matservering:
Ja
Antall plasser:
40
Antall påmeldte:
31
Påmeldingsfrist:
20.02.2024
Avmeldingsfrist:
06.03.2024
Kursadministrator:
Kjeldsberg, Heidi Setsaas