Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 05.12.2017 09:54 Neste revisjon: 30.11.2018
 • Tittel Når nok er nok - seminar om overbehandling
 • Beskrivelse

  ​Klinisk etikkomite arrangerer seminar om overbehandling med tittelen "Når nok er nok".

  Seminaret tar blant annet sikte på å belyse hvilke hjelpemidler vi har for å velge riktig behandlingsnivå, hvordan vi kan forholde oss til fastsetting av HLR minus og hvordan vi kan involvere pasient og pårørende i disse prosessene.

 • Testmodus Nei
 • Versjon 2110
 • Varighet 4 timer
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 30.11.2018
 • Fagområde Sykepleie; Medisin
 • Kursarrangør St. Olavs hospital
 • Forkunnskaper Ingen
 • Faglig kursansvarlig
  Sørensen, Øyvind Taraldset
 • Alternativ faglig kursansvarlig  
 • Kursadministrator for kurssiden
  Kjeldsberg, Heidi Setsaas
 • Kursevaluering Nei
 • Kursevalueringsprosent  
 • Tillat påmelding til flere arrangement  
 • Ønsker du å varsle abonnenter?  
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse av målgruppen Primær målgruppe er sykepleiere og leger, men seminaret er for alle med interesse for temaet
 • Anonymiseres  
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Ja
 • Anonym Nei
 • Vis filter for sted  
 • Kursmateriell
Nytt arrangement Nytt arrangement
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612
False