Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Nasjonalt kurs for studiesykepleiere - 1D: Responsevaluering og effektmål

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 13.01.2022 10:35 Neste revisjon:06.01.2023
 • Tittel Nasjonalt kurs for studiesykepleiere - 1D: Responsevaluering og effektmål
 • Beskrivelse
  I modulen 1D: Responsevaluering og effektmål vil du få presentert en forelesning som skal gi deg kjennskap til prinsipper for evaluering av effekter av studiebehandling, og bidra til forståelse for sammenhengen mellom forskningsspørsmålet – hva vi vil undersøke; og utfall – hva vi skal måle. Det presenteres vanlige metoder og verktøy som benyttes for å måle eventuelle behandlingsresponser. 

  Kurset er en modul i et digitalt opplæringsprogram som skal bidra til kompetanseheving blant sykepleiere som arbeider med kliniske studier. Opplæringsprogrammet er et ledd i målsetningen om kvalitativ og kvantitativ økning av kliniske studier i Norge, i tråd med nasjonal handlingsplan fra Helse- og omsorgsdepartementet. Programmet er utviklet av NorCRIN (Norwegian Clinical Research Infrastructure Network), et nasjonalt nettverk mellom universitetssykehusene OUS, AHUS, HUS, SUS, St Olavs og UNN.

  Hovedmålgruppen for opplæringsprogrammet er sykepleiere som ønsker å bidra til behandlingsforskning integrert i en klinisk avdeling eller ved en forskningspost. Kursprogrammet berører et bredt spekter av oppgaver tilknyttet studiesykepleierrollen. Programmet gjennomføres digitalt som kombinasjon av 2 webinarer (m/gruppearbeid) med ca. 4 ukers mellomrom kombinert med selvstudium (e-læring, videoforedrag, litteratur, hjemmeoppgaver) innenfor et totalt kursomfang på ca. 25 timer. NB! Kurset som starter i januar 2022 er fulltegnet. Det vil bli satt opp nye kurs etter hvert.

  Følgende e-læringsmoduler inngår i opplæringsprogrammet:

  1C: Trial master file og Investigator site file

  1D: Responsevaluering og effektmål

  1E: Samtykke og personvern

  1F: Regulatoriske krav

  1A: Refusjon og honorar

  1A: Roller og ansvar

  2A: Logistikk

  2B: Laboratoriemanual

  2C: Utstyr

  2D: HMS

  3B: Legemiddelhåndtering

  3C: Case report form

  4A: Prosjektstyring

  4B: Monitorering      

  4C: Avslutning og arkivering av kliniske legemiddelstudier

  4D: Kontrakter, økonomi og budsjett • Testmodus Nei
 • Varighet 30 minutter
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 06.01.2023
 • Fagområde Forsking; Sjukepleie; Sykepleie
 • Kursarrangør  
 • Forkunnskaper Sykepleie
 • Faglig kursansvarlig
  Strømmen, Magnus Nordvik
 • Alternativ faglig kursansvarlig  
 • Kursadministrator for kurssiden
  Frid, Anna Elisabeth
 • Kursevaluering Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse av målgruppen Studiesykepleiere
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Ja
 • Anonym Nei
 • Vis i fullskjerm Ja
 • Angi bredde  
 • Angi høyde  
 • SLKID 55300
 • Mulig poengsum  
 • PakkeID https://kursbygger.ihelse.net/?startcourseid=1304&tracking=scorm.1.2
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612