Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Nasjonalt kurs for studiesykepleiere - 2C: Utstyr

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 12.01.2022 12:52 Neste revisjon:06.01.2023
 • Tittel Nasjonalt kurs for studiesykepleiere - 2C: Utstyr
 • Beskrivelse
  Modulen 2C: Utstyr er en videoforelesning om medisinsk utstyr og temperaturkontroll. Modulen tar for seg generelle forhold du som studiesykepleier bør vite om medisinsk utstyr. De fleste av oss har brukt medisinsk utstyr i vanlig klinisk virksomhet, så vi har her forsøkt å vinkle dette ut fra hva som kanskje er spesielt aktuelt for kliniske studier.

  Kurset er en modul i et digitalt opplæringsprogram som skal bidra til kompetanseheving blant sykepleiere som arbeider med kliniske studier. Opplæringsprogrammet er et ledd i målsetningen om kvalitativ og kvantitativ økning av kliniske studier i Norge, i tråd med nasjonal handlingsplan fra Helse- og omsorgsdepartementet. Programmet er utviklet av NorCRIN (Norwegian Clinical Research Infrastructure Network), et nasjonalt nettverk mellom universitetssykehusene OUS, AHUS, HUS, SUS, St Olavs og UNN.
   
  Hovedmålgruppen for opplæringsprogrammet er sykepleiere som ønsker å bidra til behandlingsforskning integrert i en klinisk avdeling eller ved en forskningspost. Kursprogrammet berører et bredt spekter av oppgaver tilknyttet studiesykepleierrollen. Programmet gjennomføres digitalt som kombinasjon av 2 webinarer (m/gruppearbeid) med ca. 4 ukers mellomrom kombinert med selvstudium (e-læring, videoforedrag, litteratur, hjemmeoppgaver) innenfor et totalt kursomfang på ca. 25 timer. NB! Kurset som starter i januar 2022 er fulltegnet. Det vil bli satt opp nye kurs etter hvert.

  Følgende e-læringsmoduler inngår i opplæringsprogrammet:


 • Testmodus Nei
 • Varighet 30 minutter
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 06.01.2023
 • Fagområde Forsking; Sjukepleie; Sykepleie
 • Kursarrangør  
 • Forkunnskaper Sykepleie
 • Faglig kursansvarlig
  Strømmen, Magnus Nordvik
 • Alternativ faglig kursansvarlig  
 • Kursadministrator for kurssiden
  Frid, Anna Elisabeth
 • Kursevaluering Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse av målgruppen Studiesykepleiere
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Ja
 • Anonym Nei
 • Vis i fullskjerm Ja
 • Angi bredde  
 • Angi høyde  
 • SLKID 55307
 • Mulig poengsum  
 • PakkeID https://kursbygger.ihelse.net/?startcourseid=1322&tracking=scorm.1.2
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612