Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 17.11.2023 15:28 Neste revisjon:06.01.2025
 • Tittel Nasjonalt kurs for studiesykepleiere - 4C: Avslutning og arkivering av kliniske legemiddelstudier
 • Beskrivelse
  ​Modulen 4C: Avslutning og arkivering av kliniske legemiddelstudier skal gi deg kunnskap om studiesykepleierens oppgaver ved avslutning og arkivering av kliniske legemiddelstudier. Kurset gir deg forutsetninger for å utføre og ta ansvar for dine oppgaver i forbindelse med avslutning og arkivering, i samsvar med krav og lovverk. 

  I kurset skal du gjennomgå:
  • Klargjøring og arkivering av ISF
  • Koblingsnøkler
  • Close out visit 

  Kurset er en modul i et digitalt opplæringsprogram som skal bidra til kompetanseheving blant sykepleiere som arbeider med kliniske studier. Opplæringsprogrammet er et ledd i målsetningen om kvalitativ og kvantitativ økning av kliniske studier i Norge, i tråd med nasjonal handlingsplan fra Helse- og omsorgsdepartementet. Programmet er utviklet av NorCRIN (Norwegian Clinical Research Infrastructure Network), et nasjonalt nettverk mellom universitetssykehusene OUS, AHUS, HUS, SUS, St Olavs og UNN. 

  Hovedmålgruppen for opplæringsprogrammet er sykepleiere som ønsker å bidra til behandlingsforskning integrert i en klinisk avdeling eller ved en forskningspost. Kursprogrammet berører et bredt spekter av oppgaver tilknyttet studiesykepleierrollen. Programmet gjennomføres digitalt som kombinasjon av 2 webinarer (m/gruppearbeid) med ca. 4 ukers mellomrom kombinert med selvstudium (e-læring, videoforedrag, litteratur, hjemmeoppgaver) innenfor et totalt kursomfang på ca. 25 timer.

  Følgende e-læringsmoduler inngår i opplæringsprogrammet:

  1C: Trial master file og Investigator site file

  1D: Responsevaluering og effektmål

  1E: Samtykke og personvern

  1F: Regulatoriske krav

  1A: Refusjon og honorar

  1A: Roller og ansvar

  2A: Logistikk

  2B: Laboratoriemanual

  2C: Utstyr

  2D: HMS

  3B: Legemiddelhåndtering

  3C: Case report form

  4A: Prosjektstyring

  4B: Monitorering      

  4C: Avslutning og arkivering av kliniske legemiddelstudier

  4D: Kontrakter, økonomi og budsjett


 • Testmodus Nei
 • Varighet 15 minutter
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 06.01.2025
 • Fagområde Forsking; Sykepleie; Sjukepleie
 • Kursarrangør  
 • Forkunnskaper Sykepleie
 • Faglig kursansvarlig
  Sørås, Kirsti
 • Alternativ faglig kursansvarlig  
 • Kursadministrator for kurssiden
  Frid, Anna Elisabeth
 • Kursevaluering Nei
 • Kursevalueringsprosent  
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse av målgruppen Studiesykepleiere
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Ja
 • Anonym Nei
 • Vis i fullskjerm Ja
 • Angi bredde  
 • Angi høyde  
 • SLKID 55313
 • Mulig poengsum  
 • PakkeID https://kursbygger.ihelse.net/?startcourseid=1003&tracking=scorm.1.2
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612