Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Nasjonalt kurs for studiesykepleiere - Webinar 1

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 12.01.2022 13:27 Neste revisjon: 07.01.2023
 • Tittel Nasjonalt kurs for studiesykepleiere - Webinar 1
 • Beskrivelse

  Innhold

  • Introduksjon
  • Studieprotokoll – studiedesign
  • Pasientbesøk - gruppearbeid med kasuistikker
  • Introduksjon/beskrivelse av hjemmeoppgave 

  Webinaret er første modulen i et digitalt opplæringsprogram som skal bidra til kompetanseheving blant sykepleiere som arbeider med kliniske studier. Opplæringsprogrammet er et ledd i målsetningen om kvalitativ og kvantitativ økning av kliniske studier i Norge, i tråd med nasjonal handlingsplan fra Helse- og omsorgsdepartementet. Programmet er utviklet av NorCRIN (Norwegian Clinical Research Infrastructure Network), et nasjonalt nettverk mellom universitetssykehusene OUS, AHUS, HUS, SUS, St Olavs og UNN.
   
  Hovedmålgruppen for opplæringsprogrammet er sykepleiere som ønsker å bidra til behandlingsforskning integrert i en klinisk avdeling eller ved en forskningspost. Kursprogrammet berører et bredt spekter av oppgaver tilknyttet studiesykepleierrollen. Programmet gjennomføres digitalt som kombinasjon av 2 webinarer (m/gruppearbeid) med ca. 4 ukers mellomrom kombinert med selvstudium (e-læring, videoforedrag, litteratur, hjemmeoppgaver) innenfor et totalt kursomfang på ca. 25 timer. NB! Kurset som starter i januar 2022 er fulltegnet. Det vil bli satt opp nye kurs etter hvert.

  Følgende e-læringsmoduler inngår i opplæringsprogrammet:

 • Testmodus Nei
 • Versjon 4343
 • Varighet 3 timer og 15 minutter
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 07.01.2023
 • Fagområde Forsking; Sjukepleie; Sykepleie
 • Kursarrangør  
 • Forkunnskaper Sykepleie
 • Faglig kursansvarlig
  Strømmen, Magnus Nordvik
 • Alternativ faglig kursansvarlig  
 • Kursadministrator for kurssiden
  Kjeldsberg, Heidi Setsaas
 • Kursevaluering Nei
 • Ønsker du å varsle abonnenter? Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse av målgruppen Studiesykepleiere
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Vis filter for sted Nei
 • Kursmateriell
Nytt arrangement Nytt arrangement
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612
False