Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 17.01.2023 13:10 Neste revisjon: 17.01.2024
 • Tittel Ny som leder
 • Beskrivelse

  Å være ny som leder kan være krevende. Du vil få en ny rolle blant kolleger og møte nye forventninger. Å ha et bevisst forhold til den nye rollen vil gjøre overgangen lettere og kan bidra til større grad av egenutvikling

  Hvorfor er ledelse viktig og hva innebærer det å være leder ved St. Olavs hospital? Vi tar opp bla  forventninger til lederrollen. Hva er de nasjonale lederkravene og hva betyr de for lederatferd i ulike situasjoner og på ulike nivå?

  Programmet gir en innføring i sentrale tema. Det blir rom for å stille spørsmål.

  Modul 1:

               –Organisasjonsforståelse

  Generelt om lederrollen
  Lederkrav og forventninger
  Modul 2:
  Bemanningsplanlegging og RS
  Modul 3:
  Styring og rapportering
  Årshjulet
  Modul 4:
  Effektive møter og struktur
  Hvordan sette av tid til egenopplæring
  Hvordan styre din tid – hvilket handlingsrom har du?


 • Testmodus Nei
 • Versjon 5143
 • Varighet 4 moduler a`2-3 timer
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 17.01.2024
 • Fagområde Ledelse
 • Kursarrangør  
 • Forkunnskaper Ledelse
 • Faglig kursansvarlig
  Fjellstad, Anne-Kristin
 • Alternativ faglig kursansvarlig  
 • Kursadministrator for kurssiden
  Fjellstad, Anne-Kristin
 • Kursevaluering Nei
 • Kursevalueringsprosent  
 • Tillat påmelding til flere arrangement  
 • Ønsker du å varsle abonnenter? Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse av målgruppen Ledere ved St. Olavs hospital
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Vis filter for sted Nei
 • Kursmateriell
Nytt arrangement Nytt arrangement
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612
False