Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 07.02.2024 09:28 Neste revisjon: 06.02.2025
 • Tittel Overføring av inneliggende pasienter - Øvelse (simulering) for sengeposter
 • Beskrivelse

  Formål

  Teste og få tilbakemelding på:
  Opplæring
  Registrering av pasienter i Helseplattformen
  Registrering av kliniske data på pasienter
  Støtteskjema
  Estimert tid på oppgaven

  Tid og sted
  4. april kl. 8 – 12 gjennomfører vi simulering av inneliggende cutover. Dette er ikke et kurs, men en praktisk øvelse. Vi skal øve oss på å legge inn pasienter med tilhørende klinisk informasjon i et testmiljø

  Sted: På egen avdeling (+ digitale møter)
  Sted: Vi anbefaler på det sterkeste at lege, sykepleier og sekretær sitter på samme rom.


  Oppgaver

  Registrere pasienter i Helseplattformen
  Registrere kliniske data på pasienter i Helseplattformen

  Hvem deltar
  1 lege, 1 sykepleier og evt. 1 merkantil fra hver sengepost - må ha deltakere frå alle sengeposter, helst de som vil jobbe med migrering under Cutover
  Deltakere er påmeldt via Læringsportalen (Frode oppretter aktiviteten) 

  Hvordan skal jeg forberede meg
  Dere må ha til gang til (aller helst utskrift av) journal og kopi av papirkurve for 3 inneliggende pasienter:
  ​•Kritisk informasjon (A0)
  Inn-journal og siste notater
  Bestilte tilsyn og undersøkelser
  Lab-prøver i ROS med planlagt dato etter GoLive
  Tilsyn
  Blodprodukter som skal gis etter GoLive
  Kontaktoversikten
  Lege/behandler må skrive ut 3 kopier av hjelpeskjema på papir
  Sykepleier/miljøpersonell må skrive ut 3 kopier av følgende skjema

  Hvilket miljø benyttes
  oFor å få en mest mulig realistisk øvelse vil simuleringen bli gjennomført i miljøet som heter SUP (support). Dette er en kopi av produksjonsmiljøet, både når det gjelder funksjonalitet og innhold.


  Hvilken bruker skal jeg logge på med

  oDu logger på med din egen bruker


  Hvilke pasienter skal jeg bruke

  oHver sengepost bruker de 3 pasientene som dere selv har hentet ut journaldata på. 


  Om tilganger, bruk av miljø og pasienter

  oDere får alle et nytt ikon for pålogging til SUP. Dette vil forsvinne igjen dagen etter øvelsen.
  oEttersom dette er en kopi av produksjon vil det kunne finnes data i miljøet som dere p.t. ikke har tjenstlig grunnlag for å lese. Dere skal derfor kun benytte de pasientene dere selv har forberedt, og ikke gjøre søk etter pasienter eller informasjon om ikke er nødvendig for å gjennomføre simuleringen. SUP-miljøet logger all aktivitet, og eventuell ureglementær bruk vil bli fanget opp.
  oAlle data dere legger inn vil bli slettet neste morgen.

  Evaluering av Simulering 2

  oDigitalt spørreskjema: Fylles ut i siste del av Simulering 2


  Support fra​ HP under Simulering 2

  oTeamskanal: Tilgangsstyring, Legemidler og Generelt -> HMR oppretter kanaler, legger inn HP ansatte etter liste
  oHP i kommandosenter? Ja, vi setter opp en detaljplan for dette – fysisk deltakelse frå HP v/lokalsykehusene​ • Testmodus Nei
 • Versjon 5682
 • Varighet 4 timer
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 06.02.2025
 • Fagområde Helseplattformen
 • Kursarrangør Helseplattformen
 • Forkunnskaper .
 • Faglig kursansvarlig
  Hjeltnes, Frode
 • Alternativ faglig kursansvarlig  
 • Kursadministrator for kurssiden  
 • Kursevaluering Nei
 • Kursevalueringsprosent 100
 • Tillat påmelding til flere arrangement Nei
 • Ønsker du å varsle abonnenter? Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse av målgruppen .
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Vis filter for sted Nei
 • Kursmateriell
Nytt arrangement Nytt arrangement
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612
False
Oppstartsdato
Tid
Sted
Ledige plasser
Påmelding
Overføring av inneliggende paseinter - Generalprøve (simulering) for sengeposter
4
Apr
2024
08:00
Egen sengepost
Finn et egnet rom på egen sengepost
159
 
Dag 1
04.04.2024 08:00
12:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
300
Antall påmeldte:
141
Påmeldingsfrist:
14.03.2024
Avmeldingsfrist:
14.03.2024
Kursholder:
Hjeltnes, Frode
Kursadministrator:
Hjeltnes, Frode