Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 15.06.2022 04:11 Neste revisjon: 30.05.2023
 • Tittel PAS-migrering - Ventelister, henvisninger, timeavtaler og komplekse timeavtaler
 • Beskrivelse
  Ventelister, henvisninger og timeavtaler flyttes maskinelt inn i Helseplattformen. Dette gjøres av et script som bruker 2 dager på å flytte over all informasjon. 

  Denne migreringsaktiviteten går ut på å korrigere for endringer som er utført i PAS i løpet av de 2 dagene som scriptet bruker på å flytte over data. Samt legge inn eventuelle ventelister, henvisninger eller timeavtaler som scriptet ikke får med seg. 

  I tillegg må samtlige komplekse timeavtaler legges inn for hånd, da disse ikke blir flyttet over maskinelt.

  Aktiviteten utføres sentralisert søndag før GoLive. Det vil være støtte fra Epic, HP og STO tilstede. Det vil bli gitt nødvendig opplæring på stedet. Alle deltakere vil få nødvendige tilganger tildelt i forkant av aktiviteten. 

  Eventuell informasjon som deltakerne ikke rekker å legge inn på søndag må ferdigstilles på avdeling påfølgende dag.


  Følgende 3 migreringsaktiviteter vil bli gjennomført samme tid og sted:

  - Migrering av ventelister for ikke-kirurgisk innleggelse og lenking mot riktig henvisningsperiode

  - Lenking av ventelister for kirurgisk innleggelse til riktig henvisningsperiode

  - Manuell konvertering av angio/elfys-caser

  For enkelte avdelinger vil det være aktuelt å benytte samme ressurser til flere av aktivitetene. Dette kommer an på hvor mange ressurser som kreves av de ulike avdelingene på de ulike aktivitetene. Merk imidlertid at de ulike migreringsaktivitetene vil ha parallell oppstart/opplæring, og at de vil foregå på forskjellige rom. 

 • Testmodus Nei
 • Versjon 4642
 • Varighet 1 dag
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 30.05.2023
 • Fagområde Helseplattformen
 • Kursarrangør Helseplattformen
 • Forkunnskaper .
 • Faglig kursansvarlig
  Fonstad, Karina
 • Alternativ faglig kursansvarlig  
 • Kursadministrator for kurssiden
  Hjeltnes, Frode
 • Kursevaluering Nei
 • Kursevalueringsprosent  
 • Tillat påmelding til flere arrangement  
 • Ønsker du å varsle abonnenter? Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse av målgruppen .
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Vis filter for sted Nei
 • Kursmateriell
Nytt arrangement Nytt arrangement
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612
False