Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

PAS-migrering - Ventelister, henvisninger, timeavtaler og komplekse timeavtaler

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 15.06.2022 04:11 Neste revisjon: 30.05.2023
 • Tittel PAS-migrering - Ventelister, henvisninger, timeavtaler og komplekse timeavtaler
 • Beskrivelse
  Ventelister, henvisninger og timeavtaler flyttes maskinelt inn i Helseplattformen. Dette gjøres av et script som bruker 2 dager på å flytte over all informasjon. 

  Denne migreringsaktiviteten går ut på å korrigere for endringer som er utført i PAS i løpet av de 2 dagene som scriptet bruker på å flytte over data. Samt legge inn eventuelle ventelister, henvisninger eller timeavtaler som scriptet ikke får med seg. 

  I tillegg må samtlige komplekse timeavtaler legges inn for hånd, da disse ikke blir flyttet over maskinelt.

  Aktiviteten utføres sentralisert søndag før GoLive. Det vil være støtte fra Epic, HP og STO tilstede. Det vil bli gitt nødvendig opplæring på stedet. Alle deltakere vil få nødvendige tilganger tildelt i forkant av aktiviteten. 

  Eventuell informasjon som deltakerne ikke rekker å legge inn på søndag må ferdigstilles på avdeling påfølgende dag.


  Følgende 3 migreringsaktiviteter vil bli gjennomført samme tid og sted:

  - Migrering av ventelister for ikke-kirurgisk innleggelse og lenking mot riktig henvisningsperiode

  - Lenking av ventelister for kirurgisk innleggelse til riktig henvisningsperiode

  - Manuell konvertering av angio/elfys-caser

  For enkelte avdelinger vil det være aktuelt å benytte samme ressurser til flere av aktivitetene. Dette kommer an på hvor mange ressurser som kreves av de ulike avdelingene på de ulike aktivitetene. Merk imidlertid at de ulike migreringsaktivitetene vil ha parallell oppstart/opplæring, og at de vil foregå på forskjellige rom. 

 • Testmodus Nei
 • Versjon 4642
 • Varighet 1 dag
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 30.05.2023
 • Fagområde Helseplattformen
 • Kursarrangør Helseplattformen
 • Forkunnskaper .
 • Faglig kursansvarlig
  Fonstad, Karina
 • Alternativ faglig kursansvarlig  
 • Kursadministrator for kurssiden
  Hjeltnes, Frode
 • Kursevaluering Nei
 • Ønsker du å varsle abonnenter? Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse av målgruppen .
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Vis filter for sted Nei
 • Kursmateriell
Nytt arrangement Nytt arrangement
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612
False
Oppstartsdato
Tid
Sted
Ledige plasser
Påmelding
Deltakere klinikk for anestesi og intensivmedisin
6
Nov
2022
08:00
Trondheim
Ikke avklart
1
 
Dag 1
06.11.2022 08:00
16:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
1
Antall påmeldte:
0
Påmeldingsfrist:
14.10.2022
Avmeldingsfrist:
14.10.2022
Kursholder:
Fonstad, Karina
Kursadministrator:
Hjeltnes, Frode
Deltakere Klinikk for bildediagnostikk
6
Nov
2022
08:00
Trondheim
Ikke avklart
2
 
Dag 1
06.11.2022 08:00
16:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
2
Antall påmeldte:
0
Påmeldingsfrist:
14.10.2022
Avmeldingsfrist:
14.10.2022
Kursholder:
Fonstad, Karina
Kursadministrator:
Hjeltnes, Frode
Deltakere Barne- og ungdomsklinikken
6
Nov
2022
08:00
Trondheim
Ikke avklart
0
 
Dag 1
06.11.2022 08:00
16:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
6
Antall påmeldte:
6
Påmeldingsfrist:
14.10.2022
Avmeldingsfrist:
14.10.2022
Kursholder:
Fonstad, Karina
Kursadministrator:
Hjeltnes, Frode
Deltakere fra Driftsservice
6
Nov
2022
08:00
Trondheim
Ikke avklart
4
 
Dag 1
06.11.2022 08:00
16:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
4
Antall påmeldte:
0
Påmeldingsfrist:
14.10.2022
Avmeldingsfrist:
14.10.2022
Kursholder:
Fonstad, Karina
Kursadministrator:
Hjeltnes, Frode
Deltakere Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering
6
Nov
2022
08:00
Trondheim
Ikke avklart
8
 
Dag 1
06.11.2022 08:00
16:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
8
Antall påmeldte:
0
Påmeldingsfrist:
14.10.2022
Avmeldingsfrist:
14.10.2022
Kursholder:
Fonstad, Karina
Kursadministrator:
Hjeltnes, Frode
Deltakere Klinikk for hjertemedisin
6
Nov
2022
08:00
Trondheim
Ikke avklart
11
 
Dag 1
06.11.2022 08:00
16:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
11
Antall påmeldte:
0
Påmeldingsfrist:
14.10.2022
Avmeldingsfrist:
14.10.2022
Kursholder:
Fonstad, Karina
Kursadministrator:
Hjeltnes, Frode
Deltakere Kirurgisk klinikk
6
Nov
2022
08:00
Trondheim
Ikke avklart
11
 
Dag 1
06.11.2022 08:00
16:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
11
Antall påmeldte:
0
Påmeldingsfrist:
14.10.2022
Avmeldingsfrist:
14.10.2022
Kursholder:
Fonstad, Karina
Kursadministrator:
Hjeltnes, Frode
Deltakere Klinikk for kliniske servicefunksjoner
6
Nov
2022
08:00
Trondheim
Ikke avklart
2
 
Dag 1
06.11.2022 08:00
16:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
3
Antall påmeldte:
1
Påmeldingsfrist:
14.10.2022
Avmeldingsfrist:
14.10.2022
Kursholder:
Fonstad, Karina
Kursadministrator:
Hjeltnes, Frode
Deltakere Kreftklinikken
6
Nov
2022
08:00
Trondheim
Ikke avklart
10
 
Dag 1
06.11.2022 08:00
16:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
10
Antall påmeldte:
0
Påmeldingsfrist:
14.10.2022
Avmeldingsfrist:
14.10.2022
Kursholder:
Fonstad, Karina
Kursadministrator:
Hjeltnes, Frode
Deltakere Kvinneklinikken
6
Nov
2022
08:00
Trondheim
Ikke avklart
6
 
Dag 1
06.11.2022 08:00
16:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
6
Antall påmeldte:
0
Påmeldingsfrist:
14.10.2022
Avmeldingsfrist:
14.10.2022
Kursholder:
Fonstad, Karina
Kursadministrator:
Hjeltnes, Frode
Deltakere Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin og Orkdal medisin
6
Nov
2022
08:00
Trondheim
Ikke avklart
12
 
Dag 1
06.11.2022 08:00
16:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
12
Antall påmeldte:
0
Påmeldingsfrist:
14.10.2022
Avmeldingsfrist:
14.10.2022
Kursholder:
Fonstad, Karina
Kursadministrator:
Hjeltnes, Frode
Deltakere Medisinsk klinikk
6
Nov
2022
08:00
Trondheim
Ikke avklart
0
 
Dag 1
06.11.2022 08:00
16:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
3
Antall påmeldte:
3
Påmeldingsfrist:
14.10.2022
Avmeldingsfrist:
14.10.2022
Kursholder:
Fonstad, Karina
Kursadministrator:
Hjeltnes, Frode
Deltakere Nevroklinikken
6
Nov
2022
08:00
Trondheim
Ikke avklart
4
 
Dag 1
06.11.2022 08:00
16:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
4
Antall påmeldte:
0
Påmeldingsfrist:
14.10.2022
Avmeldingsfrist:
14.10.2022
Kursholder:
Fonstad, Karina
Kursadministrator:
Hjeltnes, Frode
Deltakere Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer
6
Nov
2022
08:00
Trondheim
Ikke avklart
19
 
Dag 1
06.11.2022 08:00
16:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
20
Antall påmeldte:
1
Påmeldingsfrist:
14.10.2022
Avmeldingsfrist:
14.10.2022
Kursholder:
Fonstad, Karina
Kursadministrator:
Hjeltnes, Frode
Deltakere Klinikk for psykisk helsevern
6
Nov
2022
08:00
Trondheim
Ikke avklart
23
 
Dag 1
06.11.2022 08:00
16:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
25
Antall påmeldte:
2
Påmeldingsfrist:
14.10.2022
Avmeldingsfrist:
14.10.2022
Kursholder:
Fonstad, Karina
Kursadministrator:
Hjeltnes, Frode
Deltakere Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin
6
Nov
2022
08:00
Trondheim
Ikke avklart
0
 
Dag 1
06.11.2022 08:00
16:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
2
Antall påmeldte:
2
Påmeldingsfrist:
14.10.2022
Avmeldingsfrist:
14.10.2022
Kursholder:
Fonstad, Karina
Kursadministrator:
Hjeltnes, Frode
Deltakere Røros sykehus
6
Nov
2022
08:00
Trondheim
Ikke avklart
8
 
Dag 1
06.11.2022 08:00
16:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
8
Antall påmeldte:
0
Påmeldingsfrist:
14.10.2022
Avmeldingsfrist:
14.10.2022
Kursholder:
Fonstad, Karina
Kursadministrator:
Hjeltnes, Frode
Deltakere Klinikk for thoraxkirurgi
6
Nov
2022
08:00
Trondheim
Ikke avklart
0
 
Dag 1
06.11.2022 08:00
16:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
2
Antall påmeldte:
2
Påmeldingsfrist:
14.10.2022
Avmeldingsfrist:
14.10.2022
Kursholder:
Fonstad, Karina
Kursadministrator:
Hjeltnes, Frode
Deltakere Klinikk for ØNH, kjevekirurgi og øyesykdommer
6
Nov
2022
08:00
Trondheim
Ikke avklart
34
 
Dag 1
06.11.2022 08:00
16:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
34
Antall påmeldte:
0
Påmeldingsfrist:
14.10.2022
Avmeldingsfrist:
14.10.2022
Kursholder:
Fonstad, Karina
Kursadministrator:
Hjeltnes, Frode
Deltakere Laboratoriemedisinsk klinikk
6
Nov
2022
08:00
Trondheim
Ikke avklart
0
 
Dag 1
06.11.2022 08:00
16:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
1
Antall påmeldte:
1
Påmeldingsfrist:
14.10.2022
Avmeldingsfrist:
14.10.2022
Kursholder:
Fonstad, Karina
Kursadministrator:
Hjeltnes, Frode