Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 11.05.2023 10:09 Neste revisjon: 09.05.2025
 • Tittel PSYK LE NA STJ Akuttøvelse
 • Beskrivelse

  ​​Obligatorisk aktuttøvelse for ansatte i Klinikk for psykisk helsevern og rus, HNT.

  Arrangeres en gang pr. år. Innholdet i kurset varierer innenfor temaet somatikk og voldsrisikohåndtering. Innhold og form tilpasses lokale behov.

  Mer informasjon under Kursmateriell og Praktisk informasjon.

 • Testmodus Nei
 • Versjon 2834
 • Varighet Varierer, se under arrangement.
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 09.05.2025
 • Fagområde Psykiatri
 • Kursarrangør HNT
 • Forkunnskaper Ingen
 • Faglig kursansvarlig
  Johansen, Asbjørn
  Haug, Ingun
 • Alternativ faglig kursansvarlig  
 • Kursadministrator for kurssiden
  Johansen, Asbjørn
 • Kursevaluering Nei
 • Kursevalueringsprosent  
 • Tillat påmelding til flere arrangement Nei
 • Ønsker du å varsle abonnenter? Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse av målgruppen Ansatte i Klinikk for psykisk helsevern og rus, HNT
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Vis filter for sted Nei
 • Kursmateriell
Nytt arrangement Nytt arrangement
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612
False