Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 22.03.2023 13:42 Neste revisjon: 20.04.2024
 • Tittel PSYK LE NA Medikamentlære
 • Beskrivelse

  Kurset er en del av kompetanseplanen HNT, PSYK: Opplæringskrav medikamentansvarlig tildelt ansatte i Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT HF.

  Krav om at alle som er tildelt denne planen repeterer temaet hvert annet år.

  Kurset gir oppdatert informasjon om relevant emedikamenter innenfor psykiatrien.

  Se informasjon om møteform (digitalt eller oppmøte) under "Mer info".


  Ved spørsmål kontakt Klinisk støtte v/:

  Ingun Haug tlf: 5663 ingun.haug@hnt.no (Namsos)

  Asbjørn Johansen tlf: 8664 ajohansen@hnt.no (Levanger)

   

 • Testmodus Nei
 • Versjon 2163
 • Varighet Se under kursarrangement
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 20.04.2024
 • Fagområde Psykiatri
 • Kursarrangør HNT
 • Forkunnskaper Helsefaglig utdannelse
 • Faglig kursansvarlig
  Johansen, Asbjørn
  Haug, Ingun
 • Alternativ faglig kursansvarlig  
 • Kursadministrator for kurssiden
  Johansen, Asbjørn
  Haug, Ingun
 • Kursevaluering Nei
 • Kursevalueringsprosent  
 • Tillat påmelding til flere arrangement Nei
 • Ønsker du å varsle abonnenter? Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge; Studenter, nyansatte, vikarer og hospitanter; Primærhelsetjenesten Beskrivelse av målgruppen Ansatte og studenter i 1. og 2. linjetjenesten, psykiatri
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Ja
 • Anonym Nei
 • Vis filter for sted Nei
 • Kursmateriell
Nytt arrangement Nytt arrangement
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612
False