Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Perinatalkonferanse

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 06.05.2022 14:13 Neste revisjon: 20.03.2023
 • Tittel Perinatalkonferanse
 • Beskrivelse

  Perinatalkomiteene er ett av flere tiltak som er opprettet for å redusere perinatal dødelighet i Norge. 
  Helse Midt-Norge har en Regional Perinatalkomitee hvor medlemmer i komiteen er også med i en av de to lokale arbeidsgrupper, en i Møre og Romsdal og en for begge Trøndelagsfylkene.

  Perinatalkomiteene ble opprettet som en oppfølging av NOU 1984: Perinatal omsorg i Norge. 
  Opprettelsen var ett av en rekke tiltak for å bedre kvaliteten på svangerskaps- og fødselsomsorgen. 
  Formålet med komiteen er kvalitetsfremmende arbeid, noe som også innebærer å være et samarbeidsorgan mellom kommunal helsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.

  Den Regionale perinatalkomiteen i Helse Midt-Norge skal overvåke og kvalitetssikre fødselsomsorgen i regionen. 
  Komiteen skal legge nasjonale og regionale retningslinjer til grunn for sitt arbeid. 
  Komiteen er et ledd i den interne kvalitetssikring av tjenesten og atskilt fra tilsynsmyndighetene​

 • Testmodus Nei
 • Versjon 3193
 • Varighet 1 dag
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 20.03.2023
 • Fagområde Anestesi; Barn; Fødselshjelp; Medisinsk etikk; Sykepleie; Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 • Kursarrangør St. Olavs hospital
 • Forkunnskaper Ingen
 • Faglig kursansvarlig
  Magnussen, Elisabeth Balstad
 • Alternativ faglig kursansvarlig  
 • Kursadministrator for kurssiden
  Aalberg, Roger
 • Kursevaluering Nei
 • Ønsker du å varsle abonnenter? Nei
 • Målgruppe Primærhelsetjenesten; Ansatte i Helse Midt-Norge; Spesialisthelsetjenesten i alle helseregioner; Studenter, nyansatte, vikarer og hospitanter Beskrivelse av målgruppen Alt helsepersonell
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Ja
 • Anonym Nei
 • Vis filter for sted Nei
 • Kursmateriell
Nytt arrangement Nytt arrangement
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612
False
Oppstartsdato
Tid
Sted
Ledige plasser
Påmelding
Perinatalkonferanse
17
Okt
2022
08:00
Trondheim
KA12
300
 
Dag 1
17.10.2022 08:00
16:00
Matservering:
Ja
Antall plasser:
300
Antall påmeldte:
0
Påmeldingsfrist:
03.10.2022
Avmeldingsfrist:
03.10.2022
Kursadministrator:
Aalberg, Roger
Perinatalkonferanse (reservert Helse Møre- og Romsdal)
17
Okt
2022
08:00
Trondheim
KA12
60
 
Dag 1
17.10.2022 08:00
16:00
Matservering:
Ja
Antall plasser:
60
Antall påmeldte:
0
Påmeldingsfrist:
26.09.2022
Avmeldingsfrist:
03.10.2022
Kursadministrator:
Aalberg, Roger