Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Seniordag i Hemit

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 03.02.2021 16:34 Neste revisjon: 31.12.2021
 • Tittel Seniordag i Hemit
 • Beskrivelse

  Seniordag i Hemit er et tilbud til ansatte fra 55 år og oppover.

  Formål:
  Formålet med seminaret er å motivere og inspirere erfarne arbeidstakere til forlenget yrkeskarriere. Dersom Hemit skal kunne levere tjenester i tilstrekkelig omfang og med skikkelig kvalitet i tiden framover, er det sentralt å beholde seniorenes erfaringskompetanse og arbeidskraft så lenge som mulig.

  Seminarets innhold:
  Det er helse i godt arbeid  
  En god arbeidssituasjon og gode opplevelser gjennom jobben er en viktig del av det gode liv for mange. Eller er det heller slik at det gode liv er utenfor jobben? Hva tenker du om det?

  Retten til å velge
  Det å kunne gå av med en tilfredsstillende personlig økonomi ved oppnådd tidligpensjonsalder oppleves av de fleste som et gode. Men det er viktig også å tenke på hva vi velger bort hvis vi avslutter yrkeslivet. Hva betyr jobben for deg? Ønsker jeg å avslutte arbeidsfellesskapet og sosialt samvær med kolleger? Vil pensjonistdagene gi utfordringer og utviklingsmuligheter? Vil jeg ha økonomi til å gjøre alt jeg har lyst til som pensjonist? 

  Ja takk, begge deler!
  Kanskje det kan være mulig å kombinere jobb og pensjon? Pensjonsreformen legger opp til at det skal lønne seg å stå lenger i arbeid, samtidig som det gis gode muligheter for en gradvis overgang til pensjon.

  Alt dette – og mer til ‐ skal vi lære om, diskutere og reflektere over gjennom dette seminaret.

  I etterkant av seminaret vil alle få tilbud om individuell veiledning knyttet til pensjonsmuligheter og rettigheter. 

 • Testmodus Nei
 • Versjon 814
 • Varighet 1 dag
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 31.12.2021
 • Fagområde  
 • Kursarrangør Hemit
 • Forkunnskaper Ingen
 • Faglig kursansvarlig
  Holmslet, Hildegunn
 • Kursadministrator for kurssiden
  Holmslet, Hildegunn
 • Kursevaluering Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse av målgruppen Seniorer i Hemit i alderen 55+ som ikke har deltatt tidligere
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612