Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Simulering for LIS1 (SimiLiS) - HMR

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 14.06.2022 08:39 Neste revisjon: 08.06.2024
 • Tittel Simulering for LIS1 (SimiLiS) - HMR
 • Beskrivelse

  Denne aktiviteten gjelder kun for nye LIS som starter høsten-22

  SimiLis
  Simulering vert nytta som metode for at LIS 1 skal kunne tilegne seg læringsutbytte: 
  LM 56 - Kunne samhandle i tverrfaglige team slik at det blir et likeverdig samarbeid, hvor hele teamets kompetanse brukes optimalt, og kunne benytte samarbeidet til å lære av de andre medlemmenes kompetanse.

  Læringsmål :
  Teamleiing
  Tydeleg kommunikasjon; «closed loop»
  Systematisk undersøking ut i frå eit ABCDE-prinsipp.
   
  Dette skal gje LIS 1 høve til å samhandle i tverrfaglige team med sjukepleiarar i akuttmotaket for å auke sin kompetanse. Etter å ha utført ei felles handling skal teamet dele sine erfaringar og kompetanse gjennom refleksjon og diskusjon knytt til konkretiserte læringsmål, leia av to fasilitatorar; ein lege og ein sjukepleiar. Gjennom samhandlinga skal ein oppnå auka forståing for eigen og andre si rolle, oppgåve og ansvar. 
   
  Aktuelle tema kan vere:
  A/B-problem/Respirasjonssvikt (eks. Astma, KOLS, lungeemboli, fremmedlegeme, pneumothorax, lungeødem, anafylaksi)
  Sirkulasjonssvikt (eks. blødning, sepsis, dekompensert hjertesvikt, arytmi, tamponade, anafylaksi)
  Akutt abdomen
  Akutt cerebral hendelse/katastrofe. 
   
  Gjennomføring:
  To-timers bolkar med to LIS-1, der den eine er leiar i teamet, og den andre er observatør. To sjukepleiarar frå akuttmottak deltek i aktiviteten saman med Lis 1 og to fasilitatorar leiar simuleringa. Det vert gjennomført to ulike scenario per gruppe der Lis 1 deltakarane byte på å være leiar i teamet.
   Tidsbruk: ca 2 timer på hele treningsaktiviteten
  1. Brief (15 minutter) med forklaring knytt til læringsutbytte, forløp, utstyr og lokaliteter, samt regler for samhandling
  2. Scenario (20 minutter) - gjennomføring i team der du tek di eiga yrkesrolle. Ulike scenarier blir brukt i de ulike seksjonene: operasjon, mottak, kirurgisk og medisinsk intensiv,  anestesi.
  3. Debrief (30 minutter) - tredelt med beskrivelse-, analyse- og anvendelsefase. Debrief knytt til læringsutbytte, fasilitering av refleksjon i teamet knytt til læringsutbytte. Vi forholder oss til en beskrivende, analyserende og oppsummerende fase.
  4. Repetert scenario (20 minutter) - gjennomføring i team der du tek di eiga yrkesrolle.
  5. Debrief og avslutning (30 minutter)

  Oppmøtestad er i akuttmotak på kvart sjukehus. Husk å møte presis i arbeidsklede!

  Påmelding
  Det er næraste leiar som melde på LiS 1 lokalt pr arrangement. 2 stk pr. tidspunkt  
  Seksjonsleiar i akuttmottak melde på 2 spl. for kvart arrangement.

  Faglig kursansvar: 
  Elisabeth Forberg 
   
  Frist for påmelding  22. august 2022 • Testmodus Nei
 • Versjon 3187
 • Varighet 2 timar
 • Gyldig fra 10.06.2022 12:00
 • Gyldig til 08.06.2024
 • Fagområde Beredskap
 • Kursarrangør HMR
 • Forkunnskaper Ingen
 • Faglig kursansvarlig
  Forberg, Elisabeth
 • Alternativ faglig kursansvarlig  
 • Kursadministrator for kurssiden
  Lund, Nina
 • Kursevaluering Nei
 • Ønsker du å varsle abonnenter? Nei
 • Målgruppe LiS 1 - leger Beskrivelse av målgruppen LIS1 i HMR
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Vis filter for sted Nei
 • Kursmateriell
Nytt arrangement Nytt arrangement
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612
False
Oppstartsdato
Tid
Sted
Ledige plasser
Påmelding
SIMILIS VOLDA SJUKEHUS HØST-22 (kl 08:00-10:00)
6
Sep
2022
08:00
Volda
Akuttbygg v/ Lille møterom,20
0
 
Dag 1
06.09.2022 08:00
10:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
4
Antall påmeldte:
4
Påmeldingsfrist:
06.09.2022
Avmeldingsfrist:
06.09.2022
Kursadministrator:
Gammelsæther, Mariann Hagerup
SIMILIS ÅLESUND SJUKEHUS HØST-22 (kl. 08:00-10:00)
6
Sep
2022
08:00
Ålesund
Akuttmottak
3
 
Dag 1
06.09.2022 08:00
10:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
4
Antall påmeldte:
1
Påmeldingsfrist:
06.09.2022
Avmeldingsfrist:
06.09.2022
Kursholder:
Gammelsæther, Mariann Hagerup
Kursadministrator:
Gammelsæther, Mariann Hagerup
SIMILIS MOLDE SJUKEHUS HØST-22 (kl 08:00-10:00)
6
Sep
2022
08:00
Molde
Akuttmottak
1
 
Dag 1
06.09.2022 08:00
10:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
4
Antall påmeldte:
3
Påmeldingsfrist:
05.09.2022
Avmeldingsfrist:
05.09.2022
Kursholder:
Gammelsæther, Mariann Hagerup
Kursadministrator:
Gammelsæther, Mariann Hagerup
SIMILIS VOLDA SJUKEHUS HØST-22 (kl 10.45-12.45)
6
Sep
2022
10:45
Volda
Akuttbygg v/ Lille møterom,20
0
 
Dag 1
06.09.2022 10:45
12:45
Matservering:
Nei
Antall plasser:
4
Antall påmeldte:
4
Påmeldingsfrist:
05.09.2022
Avmeldingsfrist:
05.09.2022
Kursadministrator:
Gammelsæther, Mariann Hagerup
SIMILIS ÅLESUND SJUKEHUS HØST-22 (kl. 10:45-12:45)
6
Sep
2022
10:45
Ålesund
Akuttmottak
3
 
Dag 1
06.09.2022 10:45
12:45
Matservering:
Nei
Antall plasser:
4
Antall påmeldte:
1
Påmeldingsfrist:
06.09.2022
Avmeldingsfrist:
06.09.2022
Kursholder:
Gammelsæther, Mariann Hagerup
Kursadministrator:
Gammelsæther, Mariann Hagerup
SIMILIS MOLDE SJUKEHUS HØST-22 (kl 10:45-12:45)
6
Sep
2022
10:45
Molde
Akuttmottak
2
 
Dag 1
06.09.2022 10:45
12:45
Matservering:
Nei
Antall plasser:
4
Antall påmeldte:
2
Påmeldingsfrist:
05.09.2022
Avmeldingsfrist:
05.09.2022
Kursholder:
Gammelsæther, Mariann Hagerup
Kursadministrator:
Gammelsæther, Mariann Hagerup
SIMILIS ÅLESUND SJUKEHUS HØST-22 (kl. 13:00-15:00)
6
Sep
2022
13:00
Ålesund
Akuttmottak
3
 
Dag 1
06.09.2022 13:00
15:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
4
Antall påmeldte:
1
Påmeldingsfrist:
05.09.2022
Avmeldingsfrist:
05.09.2022
Kursholder:
Gammelsæther, Mariann Hagerup
Kursadministrator:
Gammelsæther, Mariann Hagerup
SIMILIS MOLDE SJUKEHUS HØST-22 (kl 13:00-15:00)
6
Sep
2022
13:00
Molde
Akuttmottak
2
 
Dag 1
06.09.2022 13:00
15:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
4
Antall påmeldte:
2
Påmeldingsfrist:
05.09.2022
Avmeldingsfrist:
05.09.2022
Kursholder:
Gammelsæther, Mariann Hagerup
Kursadministrator:
Gammelsæther, Mariann Hagerup
SIMILIS ÅLESUND SJUKEHUS HØST-22 (kl: 08:00-10:00)
7
Sep
2022
08:00
Ålesund
Akuttmottak
3
 
Dag 1
07.09.2022 08:00
10:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
4
Antall påmeldte:
1
Påmeldingsfrist:
05.09.2022
Avmeldingsfrist:
05.09.2022
Kursholder:
Gammelsæther, Mariann Hagerup
Kursadministrator:
Gammelsæther, Mariann Hagerup
SIMILIS MOLDE SJUKEHUS HØST-22 (kl 08:00-10:00)
7
Sep
2022
08:00
Molde
Akuttmottak
2
 
Dag 1
07.09.2022 08:00
10:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
4
Antall påmeldte:
2
Påmeldingsfrist:
05.09.2022
Avmeldingsfrist:
05.09.2022
Kursholder:
Gammelsæther, Mariann Hagerup
Kursadministrator:
Gammelsæther, Mariann Hagerup
SIMILIS KR.SUND SJUKEHUS HØST-22 (kl 08:00-10:00)
7
Sep
2022
08:00
Kristiansund
Akuttmottak
2
 
Dag 1
07.09.2022 08:00
10:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
4
Antall påmeldte:
2
Påmeldingsfrist:
05.09.2022
Avmeldingsfrist:
05.09.2022
Kursholder:
Gammelsæther, Mariann Hagerup
Kursadministrator:
Gammelsæther, Mariann Hagerup
SIMILIS ÅLESUND SJUKEHUS HØST-22 (kl 10:45-12:45)
7
Sep
2022
10:45
Ålesund
Akuttmottak
4
 
Dag 1
07.09.2022 10:45
12:45
Matservering:
Nei
Antall plasser:
4
Antall påmeldte:
0
Påmeldingsfrist:
05.09.2022
Avmeldingsfrist:
05.09.2022
Kursholder:
Gammelsæther, Mariann Hagerup
Kursadministrator:
Gammelsæther, Mariann Hagerup
SIMILIS MOLDE SJUKEHUS HØST-22 (kl 10:45-12:45)
7
Sep
2022
10:45
Molde
Akuttmottak
2
 
Dag 1
07.09.2022 10:45
12:45
Matservering:
Nei
Antall plasser:
4
Antall påmeldte:
2
Påmeldingsfrist:
07.09.2022
Avmeldingsfrist:
07.09.2022
Kursholder:
Gammelsæther, Mariann Hagerup
Kursadministrator:
Gammelsæther, Mariann Hagerup
SIMILIS KR.SUND SJUKEHUS HØST-22 (kl 10:45-12:45)
7
Sep
2022
10:45
Kristiansund
Akuttmottak
2
 
Dag 1
07.09.2022 10:45
12:45
Matservering:
Nei
Antall plasser:
4
Antall påmeldte:
2
Påmeldingsfrist:
05.09.2022
Avmeldingsfrist:
05.09.2022
Kursholder:
Gammelsæther, Mariann Hagerup
Kursadministrator:
Gammelsæther, Mariann Hagerup
SIMILIS ÅLESUND SJUKEHUS HØST-22 (kl 13:00-15:00)
7
Sep
2022
13:00
Ålesund
Akuttmottak
3
 
Dag 1
07.09.2022 13:00
15:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
4
Antall påmeldte:
1
Påmeldingsfrist:
05.09.2022
Avmeldingsfrist:
05.09.2022
Kursholder:
Gammelsæther, Mariann Hagerup
Kursadministrator:
Gammelsæther, Mariann Hagerup
SIMILIS MOLDE SJUKEHUS HØST-22 (kl 13:00-15:00)
7
Sep
2022
13:00
Molde
Akuttmottak
0
 
Dag 1
07.09.2022 13:00
15:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
4
Antall påmeldte:
4
Påmeldingsfrist:
05.09.2022
Avmeldingsfrist:
05.09.2022
Kursholder:
Gammelsæther, Mariann Hagerup
Kursadministrator:
Gammelsæther, Mariann Hagerup
SIMILIS VOLDA SJUKEHUS HØST-22 (kl 08.00-10.00)
13
Sep
2022
08:00
Volda
Akuttbygg v/ Lille møterom,20
4
 
Dag 1
13.09.2022 08:00
10:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
4
Antall påmeldte:
0
Påmeldingsfrist:
30.08.2022
Avmeldingsfrist:
06.09.2022
Kursadministrator:
Gammelsæther, Mariann Hagerup
SIMILIS ÅLESUND SJUKEHUS HØST-22 (kl 08:00-10:00)
13
Sep
2022
08:00
Ålesund
Akuttmottak
3
 
Dag 1
13.09.2022 08:00
10:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
4
Antall påmeldte:
1
Påmeldingsfrist:
05.09.2022
Avmeldingsfrist:
05.09.2022
Kursholder:
Gammelsæther, Mariann Hagerup
Kursadministrator:
Gammelsæther, Mariann Hagerup
SIMILIS VOLDA SJUKEHUS(10:45-12:45)
13
Sep
2022
10:45
Volda
Akuttbygg v/ Lille møterom,20
4
 
Dag 1
13.09.2022 10:45
12:45
Matservering:
Nei
Antall plasser:
4
Antall påmeldte:
0
Påmeldingsfrist:
09.09.2022
Avmeldingsfrist:
06.09.2022
Kursadministrator:
Gammelsæther, Mariann Hagerup
SIMILIS ÅLESUND SJUKEHUS HØST-22 (kl 10:45-12:45)
13
Sep
2022
10:45
Ålesund
Akuttmottak
4
 
Dag 1
13.09.2022 10:45
12:45
Matservering:
Nei
Antall plasser:
4
Antall påmeldte:
0
Påmeldingsfrist:
05.09.2022
Avmeldingsfrist:
05.09.2022
Kursholder:
Gammelsæther, Mariann Hagerup
Kursadministrator:
Gammelsæther, Mariann Hagerup
SIMILIS ÅLESUND SJUKEHUS HØST-22 (kl 13:00-15:00)
13
Sep
2022
13:00
Ålesund
Akuttmottak
3
 
Dag 1
13.09.2022 13:00
15:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
4
Antall påmeldte:
1
Påmeldingsfrist:
05.09.2022
Avmeldingsfrist:
05.09.2022
Kursholder:
Gammelsæther, Mariann Hagerup
Kursadministrator:
Gammelsæther, Mariann Hagerup
SIMILIS KR.SUND SJUKEHUS HØST-22 (kl 08:00-10:00)
14
Sep
2022
08:00
Kristiansund
Akuttmottak
1
 
Dag 1
14.09.2022 08:00
10:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
4
Antall påmeldte:
3
Påmeldingsfrist:
05.09.2022
Avmeldingsfrist:
05.09.2022
Kursholder:
Gammelsæther, Mariann Hagerup
Kursadministrator:
Gammelsæther, Mariann Hagerup
SIMILIS KR.SUND SJUKEHUS HØST-22 (kl 10:45-12:45)
14
Sep
2022
10:45
Kristiansund
Akuttmottak
4
 
Dag 1
14.09.2022 10:45
12:45
Matservering:
Nei
Antall plasser:
4
Antall påmeldte:
0
Påmeldingsfrist:
05.09.2022
Avmeldingsfrist:
05.09.2022
Kursholder:
Gammelsæther, Mariann Hagerup
Kursadministrator:
Gammelsæther, Mariann Hagerup