Dette kurset er for tiden i testmodus.
Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 15.05.2023 14:21 Neste revisjon:14.06.2023
 • Tittel EL154 Timeplanbygging for arbeidslister
 • Beskrivelse

  ​​​Beskrivelse: 

  Denne e-læringen demonstrerer anbefalte fremgangsmåter for hvordan du oppretter timeplaner for arbeidslister


  Læringsutbytte:

  Få kjennskap til:

  • Opprette ny mønstermal
  • Lage timeplan for arbeidsliste med mønstermal
  • Redigere eksisterende mønstermal
  • Tildele nytt mønster til arbeidsliste
  • Redigere mal for en enkelt arbeidsliste


  Vær oppmerksom på at Helseplattformen utvikles fortløpende. Frem til sommeren 2023 har vi dessverre ikke kapasitet til å justere alle e-læringer samtidig som løsningen endrer seg, og du vil kunne oppleve at noe innhold avviker fra opplærings- og produksjonsmiljø. Vi beklager konsekvensene av dette, og vil samtidig påpeke at e-læringer blir fjernet eller erstattet når de mister sin overføringsverdi. Dato for neste planlagte revisjon kan sees på kurssiden i HMN Læringsportal.


  Demonstrasjon: Pernille W. Røstvold


 • Testmodus Nei
 • Varighet 14:40 minutter
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 14.06.2023
 • Fagområde Helseplattformen
 • Kursarrangør Helseplattformen
 • Forkunnskaper Ha grunnleggende kjennskap til mønstermal, timeplan og arbeidsliste
 • Faglig kursansvarlig
  Gunnesmo, Mali Uvsløkk
 • Alternativ faglig kursansvarlig opplaering@helseplattformen.no
 • Kursadministrator for kurssiden
  Haugstad, Stian
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge; Primærhelsetjenesten; Spesialisthelsetjenesten i alle helseregioner; Studenter, nyansatte, vikarer og hospitanter Beskrivelse av målgruppen Sekretærer
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Ja
 • Anonym Nei
 • Kursevaluering Nei
 • Kursevalueringsprosent  
 • Videolenke
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612