Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Velkommen til ReHab webinar - 22 oktober

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 20.10.2020 18:27 Neste revisjon: 23.10.2021
 • Tittel Velkommen til ReHab webinar - 22 oktober
 • Beskrivelse


  PS: Noen har fått innkalling til webinaret kl. 12.00. Beklager dette kuset starter kl. 13.00!!


  12 000 rammes av slag i Norge hvert år. Etter et hjerneslag må en sannsynlig få hjelp å få tilbake gamle ferdigheter, lære nye ting, og å lære å leve medfunksjonsnedsettelse.Denne prosessen kalles rehabilitering.
   
  Målgrupper: Tilsatte fagpersoner i kommuner og spesialisthelsetjenesten, koordinerende enheter, høyskoler, PPT, voksenopplæring, NAV, brukerorganisasjoner, pårørende, Råd for funksjonshemmede, rehabiliterings tjenester og andre.
  Vi har i flere år arrangert lokal rehabiliteringskonferanse i Møre og Romsdal. Da det er problematisk å samle større forsamlinger i disse pandemi tider, ønsker vi å lage et mindre webinar for faglig påfyll.
  Webinar er en sammenslåing av web og seminar.

  Meld deg på i læringsportalen og du vil få tilsendt en lenke på skype. HER Bli med på skype

  MERK: Kommunalt ansatte og andre  må bruke bank ID for å logge seg inn i læringsportalen. Det er viktig at du skriver inn den mail adressen du ønsker å få skype lenken til!

  PROGRAM:

  Kl. 13.00       Velkommen til webinar v/ Anne Hollingen, Koordinerende enhet i HF

  Kl. 13.10       Asle Giske har brukererfaring og vil snakke om "Pasienten under og etter slaget". Han vil legge vekt på det å være slagrammet og rehabiliteringsapparatet . Hva fungerer og hva fungerer ikke? Hva trenger vi?

  5. min pause

  Kl. 13.45      Tor Ivar Gjellesvik - spesialfysioterapeut, han fortsetter med å forelese om utholdenhetstrening etter hjerneslag. Han vil  formidle erfaringer fra et slagstudium. Et randomisert kontrollert multistudie

  Pause 10 min.

  Kl. 14.40   Anita Kjersheim KE i Sykkylven Kommune og Anne Hollingen KE i HF legger frem "Handlingsplan for individuell plan, koordinator og koordinerende enhet (KE) i Møre og Romsdal. Handlingsplanen har vært et samarbeidsprosjekt med kommunene og HF. Planen går ut i 2020, hva gjør vi nå?

   Kl.15.10    Spørsmål

  Påmeldingsfrist: 21. oktober

  Kurset er kostnadsfritt

  Arrangør: Webinaret arrangeres i samarbeid mellom Helse Møre og Romsdal HF og Fylkesmannen i Møre og Romsdal

  Ved spørsmål, kontakt med Anne Hollingen - mail: anne.hollingen@helse-mr.no evt. telefon: 908 06 996


  Behov for support for ansatte i helseforetaket: Ta kontakt med Hemit-03612

  Behov for support for kommuneansatte /andre ring - 913 75 467

   Det oppfordres til å teste ut lenken i god tid før kurset starter

   

 • Testmodus Nei
 • Versjon 3444
 • Varighet 2,5 timer
 • Gyldig fra 25.08.2020 14:00
 • Gyldig til 23.10.2021
 • Fagområde Ambulanse; Beredskap; Geriatri; Indremedisin; Kirurgi; Medisin; Nyansatt; Psykiatri; Rusbehandling; Sjukepleie; Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB); Vernepleie
 • Kursarrangør HMR
 • Forkunnskaper Ingen
 • Faglig kursansvarlig
  Hollingen, Anne
 • Alternativ faglig kursansvarlig  
 • Kursadministrator for kurssiden
  Hollingen, Anne
 • Kursevaluering Nei
 • Ønsker du å varsle abonnenter?  
 • Målgruppe Pasient og pårørende; Spesialisthelsetjenesten i alle helseregioner; Studenter, nyansatte, vikarer og hospitanter; LiS 1 - leger; LiS 2/3 - leger; Primærhelsetjenesten Beskrivelse av målgruppen alle
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Ja
 • Anonym Nei
 • Vis filter for sted  
 • Kursmateriell
Nytt arrangement Nytt arrangement
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612
False