Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Webinar i planlegging av gevinster i prosjekter

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 09.05.2018 14:16 Neste revisjon: 01.01.2020
 • Tittel Webinar i planlegging av gevinster i prosjekter
 • Beskrivelse

  Ønsker du å bidra til vellykket forbedringsarbeid og økt nytteverdi fra prosjekter i ditt helseforetak? Da bør du melde deg på dette webinaret.

  Webinaret gjennomføres som 1,5 times Skype-kurs. Møteinnkallelse med Skype-lenke sendes ut til alle påmeldte en uke før kurset gjennomføres.

  Læringsmål

  • Bli bevisst på suksesskriterier for å sikre nytteverdi av prosjekt
  • Lære om roller, ansvar og aktiviteter i gevinst/forbedringsarbeidet
  • Lære å bruke hjelpemidler som støtter opp om forbedringsarbeid gjennom prosjektforløpet
  • Få råd om forankring av rollene i gevinst/forbedringsarbeidet for oppfølging etter prosjektavslutning
  • Få belyst sammenheng mellom gevinstrealisering og kontinuerlig forbedring

   

  Innhold

  • Hva kjennetegner vellykkede prosjekter
  • Roller og ansvar i gevinstarbeidet
  • Hvordan jobbe med gevinster gjennom prosjektforløpet
   • Prosjektbegrunnelsen og kost/nytte-vurdering
   • Effektmål
   • Gevinstkart og workshop
   • Gevinstrealiseringsplan
   • Risikovurdering av barrierer og forutsetninger?
  • Måling og registrering av gevinster
  • Gjennomgang av Helse Midt Norges rutine for gevinstrealiseringsplan
  • Gevinstoppfølging etter at prosjektet er avsluttet
  • Sammenheng mellom gevinstrealisering og kontinuerlig forbedring
  • Verktøy og støtte i EQS

   

   Målgruppe

  Kurset egner seg for alle som har behov for jobbe med nytteverdi og gevinstplanlegging og –oppfølging i prosjekter i Helse Midt-Norge, for eksempel prosjektledere, prosjekteiere, systemeiere, linjeledere med ansvar for vellykket innføring av nye løsninger. Noe erfaring fra prosjektarbeid og bruk av prosjektmetodikk er en fordel, f.eks. grunnmodul i «Bli god på prosjektledelse».

   

  Kursholdere
  Jon Gausdal, prosjektkoordinator i Hemit og Hilde Karlsen, gevinstkoordinator i porteføljekontoret i Helse Midt-Norge. 

   

 • Testmodus Nei
 • Versjon 2320
 • Varighet 1,5 time
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 01.01.2020
 • Fagområde IKT
 • Kursarrangør Hemit
 • Forkunnskaper Grunnmodel prosjektledelse
 • Faglig kontaktperson
  Karlsen, Hilde
 • Kursevaluering Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse av målgruppen Personer involvert i prosjekter med ansvar for gevinstoppfølging
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemit kundesenter - tlf. (0)03612
Passer ikke tidspunkt/sted?
Meld interesse
Oppstartsdato
Tid
Sted
Ledige plasser
Påmelding
Webinar i planlegging av gevinster fra prosjekter
6
Jun
2018
13:00
Skype-møte
Skype-møte
59
 
Dag 1
06.06.2018 13:00
14:30
Matservering:
Nei
Antall plasser:
100
Antall påmeldte:
41
Påmeldingsfrist:
30.05.2018
Avmeldingsfrist:
30.05.2018