Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

eSP - opplæring og veiledning.

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 01.07.2020 11:24 Neste revisjon: 31.12.2021
 • Tittel eSP - opplæring og veiledning.
 • Beskrivelse

  Elektronisk standardisert pasientforløp (eSP) er et digitalt verktøy der formålet er å sikre optimalisering av standardiserte pasientforløp ved å monitorere og visualisere forløpsspesifikke måleparametere i sanntid.

  eSP vil i daglig bruk være et verktøy til forbedring og til oversikt over pasienten sitt forløp i kontakt med spesialisthelsetjenesten. Verktøyet gir en helhetlig oversikt over registrerte hendelser, medisinske og administrative koder og beslutninger av definerte pasient- og pakkeforløp. Effekten av allmenn bruk av eSP kan erstatte tidligere arbeidsrutiner og verktøy. Daglig bruk av eSP bidrar til en forbedring i pasientlogistikk, og til bedre forståelse for bruk av medisinske og administrative koder. Kunnskap om og bruk av eSP skal bidra til bedre kommunikasjon av pasientforløp på tvers av HF, klinikker og avdelinger.

  Kursdeltagere bør ha mottatt tilgang til eSP, og gjennomgått relevant informasjon i forkant av kurs for best utbytte.

  Regional opplæringsplan pasient- og pakkeforløp

  Regional opplæringsplan eSP

  Kurs for opplæring og/eller veiledning settes opp etter behov og forespørsel. Det gis tilbud om tilstedeværende undervisning til grupper, og undervisning på skype individuelt/gruppe. 


  Ved behov for opplæring/veiledning kan administratorer kontaktes;

  St. Olavs hospital: Lise Mo 

  Helse Nord-Trøndelag: Natalia Skorobogataia 

  Helse Møre og Romsdal: Unni  Irene Arnestad og Annette Saunes 

   

 • Testmodus Nei
 • Versjon 3429
 • Varighet 1 time
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 31.12.2021
 • Fagområde Kvalitet og sikkerheit
 • Kursarrangør HMR; St. Olavs Hospital; HNT
 • Forkunnskaper Gjøre seg kjent med EQS prosedyrer relatert til pasient- og pakkeforløp, samt regional opplæringsplan for eSP. Kjent med veiledere fra Helsedirektoratet innen pasient- og pakkeforløp. Må ha fått tilgang til eSP for sin rolle innen pasient- og pakkeforløp.
 • Faglig kursansvarlig
  Mo, Lise
  Skorobogataia, Natalia
  Arnestad, Unni Irene
  Saunes, Annette
 • Kursadministrator for kurssiden
  Saunes, Annette
 • Kursevaluering Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse av målgruppen Ledere på alle nivå, forløpsansvarlige, forløpskoordinatorer, forløpsveiledere, merkantilt personell, kvalitetsrådgivere og helsepersonell med beandleransvar.
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612