Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Informasjonsmøte med Helse-Midt Norge ang utlysing av regionale forskingsmidlar

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 30.04.2020 13:11 Neste revisjon: 30.04.2021
 • Tittel Informasjonsmøte med Helse-Midt Norge ang utlysing av regionale forskingsmidlar
 • Beskrivelse

  Samarbeidsorganet lyser ut regionale forskningsmidlar frå Helse Midt-Norge RHF til medisinske og helsefaglege prosjekt for oppstart i 2021. Søknadsfrist er 15. juni.

  I dette informasjonsmøtet vil Helse Midt-Norge v/Samarbeidsorganet Pål Romundstad (prodekan/professor) og Trine Holter gå gjennom utlysinga og det blir høve til å stille spørsmål. Meld deg på her og du vil få innkalling på Skype.

  Kvart år lyser Helse Midt-Norge RHF ut om lag 60 millionar kroner til forskingsprosjekt innan medisin og helse. Årets utlysing kan du no sjå på Samarbeidorganet sine nettsider.

  Det er regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forsking og innovasjon (SO) som lyser ut forskingsmidlane. Utlysinga er open for tilsette i helseføretaka i regionen, og for tilsette ved universitet/høgskular og private aktørar i samarbeid med helseføretak. Merk at det er krav til aktiv deltaking i gjennomføringa av studiane frå samarbeidspartane. Søkjarar frå HMR må sende melding til forsking@helse-mr.no om søknadar.

   

  Sjå heile saka her

 • Testmodus Nei
 • Versjon 3375
 • Varighet 1 time
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 30.04.2021
 • Fagområde Forsking
 • Kursarrangør  
 • Forkunnskaper Ingen
 • Faglig kursansvarlig
  Fuglset, Tone Seim
 • Kursadministrator for kurssiden
  Stern, Therese Margrethe
 • Kursevaluering Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse av målgruppen Tilsette som vil søkje om regionale midlar
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612