Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Hvem fører i livets siste dans ?

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 01.10.2020 15:10 Neste revisjon: 19.11.2020
 • Tittel Hvem fører i livets siste dans ?
 • Beskrivelse

  Klinisk etikk-komité – seminar 5. november 2020 fra 9.00 – 12.45

  Påmeldte deltakere vil få tilsendt innkalling i outlook med skype lenke 

  Klinisk etikk-komité, H M R, inviterer alle ansatte ved Helse Møre og Romsdal HF til seminar. 
  Trygghet, respekt og kvalitet - Hvem fører i livets siste dans?

  I situasjoner der det står om liv og død er pasientene våre på sitt mest sårbare. Som helsepersonell plikter vi å gi den beste behandlingen, men vi har også et ansvar for å begrense behandling som ikke er hensiktsmessig. Samtidig skal vi ivareta pasientens rett til medbestemmelse. Når skal vi avslutte aktiv behandling? Hva med den eldre, multisyke pasienten i intensivavdelingen? Pasienten uten samtykkekompetanse? Eller den psykisk syke som ønsker å ta sitt eget liv?

  I vårt seminar i år tar vi blant annet for oss etikken rundt overbehandling og behandlingsbegrensning, og vi vil også gå litt inn i begrepet HLR-.

   

  KEK har invitert Berit Hofset Larsen, Finn Andersen og Trond Østråt til seminaret i år, som vil foregå på Skype.

  Berit Hofset Larsen har hovedinnlegg i seminaret. Hun er kreftsykepleier og har jobbet på Radiumhospitalet i over 20 år. I sitt prosjekt «Hvem fører i livets siste dans?» har hun forsket på involvering av pasienter og pårørende i beslutninger om livsforlengende kreftbehandling, og sett på hvilke faktorer som bidrar til mer behandling – og overbehandling. Nå holder hun på med et phd-prosjekt hvor temaet er pasientautonomi. Hun har også bred erfaring fra arbeid i klinisk etikk-komité ved OUS, og har en stilling ved Senter for medisinsk etikk.Berit.jpg


  Av lokale krefter stiller 
  Finn Andersen
  , Phd og lege ved anestesiavdelingen i Ålesund, med sitt foredrag: «Livsforlengande behandling hos den svært gamle pasienten med kritisk sjukdom ‒ prinsipp, praksis og omsyn til pasienten sine ynskje». Vi har også invitert overlege i psykiatri 

  Trond Østraat,
  overlege i psykiatri til å hjelpe oss til å reflektere rundt etikken når noen selv forsøker å avslutte livet.

   

  Vi ønsker dere velkommen til seminar

 • Testmodus Nei
 • Versjon 3551
 • Varighet 4 timer
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 19.11.2020
 • Fagområde Etikk
 • Kursarrangør HMR
 • Forkunnskaper Ingen
 • Faglig kursansvarlig
  Skogen, Odd Arne
 • Kursadministrator for kurssiden
  Skogen, Odd Arne
 • Kursevaluering Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge; Spesialisthelsetjenesten i andre helseregioner Beskrivelse av målgruppen Alle
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612