Med dette velger du å avslå tilbud om plass på kurset.
Du vil ikke ha mulighet til å melde interesse på nytt.