Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Kliniske bibliotektjenester - kunnskap når det virkelig gjelder?

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 29.10.2018 13:17 Neste revisjon: 21.01.2019
 • Tittel Kliniske bibliotektjenester - kunnskap når det virkelig gjelder?
 • Beskrivelse

  ​Utviklingsplanene på norske sykehus fokuserer i økende grad på tverrfaglige team, og kunnskapsgrunnlaget bak alle avgjørelser.
  Kunnskapsbaserte fagprosedyrer er et mål, men det er svært arbeidskrevende i praksis.

   

  Klinisk bibliotekar er et stort begrep i England og i USA, hvor bibliotekene yter klinikknære tjenester.

  En klinisk bibliotekar jobber integrert i klinikken, er inkludert i tverrfaglige team og skal assistere med blant annet litteratursøk.

  I USA og England er den kliniske bibliotekaren med på visittrundene, og/eller deltar på møter hvor pasientene diskuteres i etterkant av visitten.

  Bibliotekarens rolle er å assistere der legene eller andre helseprofesjoner trenger et bedre kunnskapsgrunnlag enn det de har.

  Det kan være diskusjoner rundt diagnoser, behandling osv. Videre kan bibliotekaren også brukes som avdelingens bibliotekar i opplæringssammenhenger, assistere med kritisk vurdering osv.

  Bibliotek for medisin og helse leverer tjenester til St. Olavs hospital - men brukes bibliotekets potensiale fullt ut?

  Sarah Sutton, University Hospitals of Leicester, forklarer fordelene med Clinical Librarianship, og gir nyttige råd om hvordan slike tjenester kan integreres på sykehuset.

   

  Bibliotek for medisin og helse er arrangør. Kontaktperson er Idun Knutsdatter Østerdal:

  idun.k.osterdal@ntnu.no

 • Testmodus Nei
 • Versjon 2552
 • Varighet 45 min
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 21.01.2019
 • Fagområde Forsking; Kvalitet og sikkerheit
 • Kursarrangør  
 • Forkunnskaper Ingen
 • Faglig kursansvarlig
  Østerdal, Idun Knutsdatter
 • Kursadministrator for kurssiden
  Kjeldsberg, Heidi Setsaas
 • Kursevaluering Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse av målgruppen Ansatte ved NTNU og St. Olavs hospital
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612