Påminnelse: Gå til evaluering
  • Tittel Mine kurs

ID-Porten profil

I Læringsportalen er du registrert med navnet .
Har du endret navn, kan du oppdatere det i Læringsportalen ved å trykke Oppdater navn

Aktive kurs

Tittel
Dato
Sist startet
Status

Kurs jeg abonnerer på

Tittel
Status

Historikk

Tittel
Fullført Dato
Status
Kursbevis