Denne informasjon gjelder for deg som har logget inn via ID-porten.

Enkelte e-læringskurs gir deg anledning til å avslutte midtveis og fortsette senere. Når du da starter kurset igjen, vil du få et spørsmål om å starte der du avsluttet sist.

Hvordan fortsette tidligere påbegynt kurs

  1. Gå inn på kurssiden
  2. På siden finner du en knapp med beskrivelsen "Fortsett kurs". Trykk på denne
  3. Kurset vil åpnes i nytt vindu. Du vil nå få et spørsmål om å fortsette kurset der du sist avsluttet. Trykk "OK".

 

Tilbake til Brukerveiledninger