​Dette gjelder for brukere av Læringsportalen ​som logger inn via ID-porten

Informasjon om Læringsportalen i Helse Midt-Norge

Læringsportalen kan benyttes uten krav til pålogging med brukernavn og passord, men enkelte kurs krever pålogging.

Hvis pålogging kreves, vil ID-porten benyttes. Det er en offentlig godkjent innloggingsportal fra DIFI (Direktoratet for Forvaltning og IKT).

Hvordan logge inn

Du trenger elektronisk ID (e-ID) for å logge inn i ID-porten. Har du ikke det, eller trenger du hjelp til innlogging?  Kontakt brukerstøtte for ID-porten (difi.no)

For best mulig sikkerhet: 
•Sørg for at den elektroniske enheten du bruker er oppdatert
•Sikre din elektroniske enhet med passord/PIN-kode
•Ha oppdatert antivirus-programvare på din elektroniske enhet.
•Har du benyttet pålogging via ID-porten i Læringsportalen, husk å logge ut når du er ferdig

 

Personvern

Personopplysninger som du fyller inn for å benytte tjenester på Læringsportalen blir lagret hos Helse-Midt Norge. Det vi spør etter er nødvendige opplysninger for å utføre de tjenestene du søker om.

Helse-Midt Norge plikter å utlevere opplysninger som omfattes av offentleglova. Opplysninger kan utleveres til andre myndigheter der det foreligger særskilt lovhjemmel. Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger som er lagret om deg. Helse-Midt Norge er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysningene som lagres etter reglene i personopplysningsloven.

 

For Helse Midt-Norge er ditt personvern og din datasikkerhet det aller viktigste, og vi vil alltid behandle dine personopplysninger:
•med konfidensialitet
•på riktig måte, i henhold til egne erklæringer
•på lovlig vis, i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om personvern og informasjonssikkerhet

 

Opplysningskategorier som behandles

Ved bruk av Læringsportalen som innlogget via ID-porten, samles det inn informasjon om brukeren. Opplysningskategoriene er forklart nærmere under, og gjelder generell kontakt- og bruksinformasjon samt statistikk om bruken av tjenesten.

Følgende opplysninger samles inn i forbindelse med registrering og bruk av Læringsportalen:
•Navn  - personregisteret
•Kontaktinformasjon: E-postadresse fra Kontakt- og reservasjonsregisteret (https://samarbeid.digdir.no/kontaktregisteret/kontakt-og-reservasjonsregisteret/42)
•Fødselsnummer fra ID-porten

Har du logget inn via ID-porten, vil din kursdeltakelse anonymiseres 30 dager etter kursarrangementsdato, ev. 30 dager etter du startet et e-læringskurs. Du kan selv velge å slette deltakelser under menypunktet Mine kurs.

 

Meddelelser via Læringsportalen er basert på sikker identifisering av sender, mottaker og deres fysiske postadresser.

Tilgjengelighetserklæring
Les om tilgjengelighetserklæring til nettstedet her​.