​​ 

For å melde seg på et klasseromskurs eller et arrangement, betinger det at du logger inn via ID-porten.

I kurskatalogen vil du finne kursarrangementer som er planlagt.

Hvordan melde deg på:

  1. Fra startsiden av Læringsportalen trykker du arkfanen Kurskatalog. 
  2. Søk deretter etter ønsket kurs. Hvis dette kurset eksisterer, vil du se hvor det arrangeres.
  3. Trykk på ønsket kursarrangement for å se status. Er det ledige plasser finner du knappen "Meld på".

 

Tilbake til Brukerveiledninger