Kurskatalogen gir deg en oversikt over alle kurs vi tilbyr til alle målgrupper.

Noen kurs er kun tilgjengelig for:

  • Ansatte i Helse Midt-Norge
  • ID-porten brukere
  • Anonyme

For deg som ikke er ansatt i Helse Midt-Norge, er det kurs som er anonymt tilgjengelig og kurs som krever innlogging via ID-porten som kan benyttes. 

Du søker selv opp kurs via kurskatalog, og starter med knappene som ligger på kurssiden.

 

Hvordan starte e-læringskurs

  1. Gå inn på kurssiden
  2. På kurssiden finner du knapp for å starte kurs. Trykk på denne og kurset vil startes i eget vindu
  3. Kurset gjennomføres så ved å benytte navigasjon som ligger i vinduet - plassering av disse kan variere avhengig av hvordan kurset er laget.
  4. Dersom du ønsker å avslutte kurset gjør du dette ved å klikke på knappen (X) øverst til høyre. Du kan avslutte vinduet enten underveis for å fortsette senere eller til slutt etter at du har kjørt gjennom hele kurset.
  5. ​Tilbake til kurssiden vil du se at knappvalgene har endret seg.

 
Tilbake til Brukerveiledninger