Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Kunnskapsbasert praksis: - «Fra kliniske spørsmål til troverdige svar: En herlig dans for to? "

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 13.03.2019 15:16 Neste revisjon: 12.03.2020
 • Tittel Kunnskapsbasert praksis: - «Fra kliniske spørsmål til troverdige svar: En herlig dans for to? "
 • Beskrivelse

  Invitasjon til fredagsforelesning og workshop om kunnskapsbasert praksis

  - «Fra kliniske spørsmål til troverdige svar: En herlig dans for to?»

  Foredragsholder: Dr. med. Per Olav Vandvik, Professor ved Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo. Han leder også MAGIC, som er en ideell stiftelse som arbeider for å forbedre Retningslinjer for klinisk praksis, blant annet gjennom et økosystem for digital og troverdig kunnskap for helsetjenesten og BMJ Rapid Recommendations.

  Målgruppe for fredagsundervisning: Alle leger i HMR er spesielt invitert

  Målgruppe for påfølgende workshop: Leger med interesse og engasjement for kunnskapsbasert praksis og utdanning/veiledning av leger. Fagavdelingen inviterer til fredagsforelesningen «Fra kliniske spørsmål til troverdige svar: En herlig dans for to?»  

  Påfølgende blir det en heldags workshop med tema «Hvordan sikre en mer kunnskapsbasert praksis gjennom LIS-utdanning» der hovedvekt blir lagt på spørsmålsformulering, prinsipper for litteratursøk, bruk og kritisk evaluering av kilder og faglige retningslinjer i en klinisk hverdag.

  Undervisning og workshop danner grunnlag for å videreutvikle veiledning og undervisning ikunnskapsbasert praksis for LIS ved alle sykehus i HMR.

  Leger fra alle sykehus oppfordres til å delta!

  Program: 

  Fredagsmøte

  0800-0900:         Fra kliniske spørsmål til troverdige svar: En herlig dans for to?

   
  Workshop for leger involvert i undervisning og kunnskapsbasert praksis

  09.30-14.00:       Hvordan sikre en mer kunnskapsbasert praksis gjennom LIS-utdanningen?

  09.30-09.35:       Velkommen

  09.35-11.30:       Spørsmålsformulering

                              Prinsipper for litteratursøk

                              Valg av beste informasjonsressurs for ulike kliniske spørsmål gjennom pyramidesøk

   
  11.30-12.00:        Lunsj (serveres til kursdeltakere i kurslokalet)

  12.00-14.00:        Interaktiv sesjon med kliniske scenarier:
                                Hvordan faglige retningslinjer kan og bør gi svar på kliniske spørsmål
                                Prinsipper for kritisk vurdering av retningslinjer og studier
                                Hvordan bygge bro til kvalitetsforbedring lokalt, samt andre læringsutbytter i LIS?


 • Testmodus Nei
 • Versjon 2807
 • Varighet 6 timer
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 12.03.2020
 • Fagområde  
 • Kursarrangør HMR
 • Forkunnskaper Ingen
 • Faglig kursansvarlig
  Gammelsæther, Mariann Hagerup
 • Kursadministrator for kurssiden
  Lund, Nina
 • Kursevaluering Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse av målgruppen Leger
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612