Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Pedagogikk og kommunikasjon for LiS 1

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 26.01.2018 13:25 Neste revisjon: 22.01.2019
 • Tittel Pedagogikk og kommunikasjon for LiS 1
 • Beskrivelse

  ​Bakgrunn

  Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger(spesialistforskriften) legg føringar  for innhaldet i utdanning. Dette omhandlar både kliniske læringsmål(KLM) og læringsmål knytt til felles kompetansemodular(FKM). Læringsaktivitetar skal bidra til dokumentasjon av gjennomført utdanning. I dette kurset vil omhandle tema knytt til kommunikasjon og pedagogikk og er ein obligatorisk læringsaktivitet knytt til LiS 1 utdanninga i HMR HF.

  Målgruppe

  LiS 1 legar i Helse Møre og Romsdal HF

  Læringsmål

  Kommunikasjon

  LM-14 God kommunikasjon og grunnleggende kommunikasjonsteori. Ha kunnskap om betydningen av god kommunikasjon og kjennskap til grunnleggende kommunikasjonsteori.
  LM-15 Bruke kommunikasjon for presis diagnostikk. Kunne bruke kommunikasjon effektivt for å innhente og forstå pasientens perspektiver som grunnlag for presis diagnostikk.
  LM-16 Formidle relevant informasjon til en tredjeperson. Kunne kommunisere med andre slik at det styrker deres muligheter til å formidle relevant informasjon til en tredjeperson (pasient, annet helsepersonell osv.).
  LM-17 Grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon. Kjenne til de grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon, og kunne reflektere over å være i en læringsprosess gjennom veiledning og supervisjon.
  Lm-18 Styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter. Kjenne styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter og vite hvordan man kan få tilbakemeldinger og oppdatere sine ferdigheter.

  Pasient- og pårørendeopplæring

  LM-52 Ha kunnskap om hva pasientopplæring betyr for behandlingskvalitet.
  LM-53 Kunne identifisere og konkretisere individuelle behov for opplæring og legge til rette for læring og mestring.
  LM-54 Ha kunnskap om metoder og pedagogiske prinsipper for å planlegge, gjennomføre og evaluere opplæring av pasienter og pårørende i samhandling med relevante profesjonsgrupper.

  Lenke til utfyllande beskrivingar - Helsedirektoratet

  Forkunnskapar

  Gjennomført e-læringar:

  Helsepedagogikk - helsefremming

  Helsepedagogikk - pedagogikk

  Førebu case frå eigen praksis der du har reflektert over eigen kommunikasjon overfor pasientar/ pårørande eller overfor kollegaer.

  Førebu case frå eigen praksis der du har reflektert over kva betydning informasjon og opplæring har for pasientar eller pårørande sine muligheiter for å mestre eigen sjukdom.

  Innhaldet

  Kurset vert todelt under følgande overskrifter:

  1. Kommunikasjon i behandlingsrelasjon og mellom helsepersonell

  2. Pedagogikk i pasient- og pårørandeopplæring

  Praktisk

  Kurset vert arrangert ved alle fire sjukehus og ein kan delta der det passar best i arbeidsplanen, men ein bør forstrinnsvis delta ved eigen tenstestad.

  Ta med mat og drikke etter eige behov.

  Fagleg ansvar:

  Stephan Karl Otto Rossner, anestesioverlege

  Jan Ole Bolsø og Stein Conradsen, LMSenteret Helse Møre og Romsdal HF og Helse Midt-Norge 

 • Testmodus Nei
 • Versjon 2209
 • Varighet 1 dag
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 22.01.2019
 • Fagområde Pasienter og pårørende
 • Kursarrangør HMR
 • Forkunnskaper Sjå kursbeskriving
 • Faglig kontaktperson
  Rossner, Stephan Karl Otto
  Bolsø, Jan Ole
  Conradsen, Stein
  Våge, Bodil Marit Haugen
 • Kursevaluering Nei
 • Målgruppe LIS 1 - leger Beskrivelse av målgruppen Sjå kursbeskriving
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemit kundesenter - tlf. (0)03612
Passer ikke tidspunkt/sted?
Meld interesse
Oppstartsdato
Tid
Sted
Ledige plasser
Påmelding
4
Apr
2018
09:30
Molde
Store møterom Knausen,40
6
 
Dag 1
04.04.2018 09:30
16:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
13
Antall påmeldte:
7
Påmeldingsfrist:
21.03.2018
Avmeldingsfrist:
28.03.2018
5
Apr
2018
09:30
Kristiansund
Auditoriet,90
5
 
Dag 1
05.04.2018 09:30
16:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
8
Antall påmeldte:
3
Påmeldingsfrist:
22.03.2018
Avmeldingsfrist:
29.03.2018
11
Apr
2018
09:30
Ålesund
Møterom A323 midtblokka,16
8
 
Dag 1
11.04.2018 09:30
16:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
16
Antall påmeldte:
8
Påmeldingsfrist:
28.03.2018
Avmeldingsfrist:
04.04.2018
12
Apr
2018
09:30
Volda
Kløvertun - det store opplæringsrommet
1
 
Dag 1
12.04.2018 09:30
16:00
Matservering:
Nei
Antall plasser:
6
Antall påmeldte:
5
Påmeldingsfrist:
29.03.2018
Avmeldingsfrist:
05.04.2018
Oppsamlingsdag for alle fire sjukehus - dersom problem med oppmøte i lokale arrangement.
13
Jun
2018
10:00
Ålesund
Møterom 814 Åsebøen 1,50
14
 
Dag 1
13.06.2018 10:00
16:30
Matservering:
Nei
Antall plasser:
15
Antall påmeldte:
1
Påmeldingsfrist:
06.06.2018
Avmeldingsfrist:
06.06.2018