Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Risikovurdering av informasjonssikkerhet

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 06.12.2022 09:42 Neste revisjon: 06.12.2023
 • Tittel Risikovurdering av informasjonssikkerhet
 • Beskrivelse

  I dette kurset lærer du å lede en prosess for gjennomføring av risikovurdering av informasjonssikkerhet.


  Målgruppe:

  • Prosjektleder
  • Oppdragskoordinatorer
  • Releaseledere
  • Fagansvarlig
  • Tjenesteutvikler
  • Sikkerhetskoordinatorer og andre med oppgaver innen IT-sikkerhet
  • Ledere (og andre) med oppgaver og ansvar innen risikostyring av informasjonssikkerhet innenfor eget ansvarsområde
  • Ansatte med interesse for fagområdet
  • Ansatte i alle helseforetakene i Midt-Norge

   

  Utdanningsmål:

  • Elevene skal selvstendig kunne lede en prosess for gjennomføring av risikovurderinger
  • Elevene skal selvstendig kunne utarbeide en risikovurderingsrapport
  • Elevene skal kunne anvende relevant dokumentasjon, maler og metodikk i Helse Midt-Norge (HMN) og helsesektoren i eget arbeid med risikovurderinger
  • Eleven skal ha kjennskap til trusler mot helsesektoren, og hvordan disse påvirker risikovurderingen


  Gjennomføring:

  • Forstudiepakke sendes til deltakere i forkant (forventet arbeidsbelastning: 2 timer)
  • Kurset gjennomføres som et klasseromskurs med fysisk tilstedeværelse i Ålesund, Postveien 2
  • Gjennomføring vil være en kombinasjon av teori, diskusjon og eksempler
  • I etterkant vil alle deltakere ha tilgang til en mentor, som kan veilede og være en «sparringspartner» ved gjennomføring risikovurderinger etter kurs
  • Gjennomføringen forutsetter et visst antall påmeldte for gjennomføring

   

  Faglig innhold:

  Kurset gjennomføres iht revidert utgave EQSID 2110 "Prosedyre for risikostyring av informasjonssikkerhet i Hemit" med referanser til "Risikostyring i HMN" og "HMN Veileder for risikovurdering av informasjonssikkerhet"

  Metode og prosess følger i svært stor grad ISO27005 og NS5814:

  L0 – Introduksjon til kurset

  L1 – Trusselbilde og hvorfor vi gjør risikovurderinger

  L2 – Planlegging av en risikovurdering

  L3 – Risikoidentifikasjon

  L4 – Risikoanalyse

  L5 – Risikoevaluering

  L6 – Risikohåndtering (rapportering og forankring)

  L7 – Evaluering av kurs

   

  Kursmateriell: 

  Forstudiepakke distribueres til elever i forkant av kurset

  Kursholdere: 

  Anders Lein og Lasse Aleksander Finstad 
 • Testmodus Nei
 • Versjon 4665
 • Varighet En dag fra 08:00-15:30
 • Gyldig fra  
 • Gyldig til 06.12.2023
 • Fagområde IKT; Kvalitet og sikkerheit
 • Kursarrangør Hemit
 • Forkunnskaper Du må ha gjennomført HMN e-læringskurs i informasjonssikkerhet og personvern i Læringsportalen
 • Faglig kursansvarlig
  Solberg, Marianne Hove
 • Alternativ faglig kursansvarlig  
 • Kursadministrator for kurssiden
  Indergård, Vibeke Sætherhaug
 • Kursevaluering Nei
 • Ønsker du å varsle abonnenter? Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse av målgruppen Ansatte i Helse Midt-Norge
 • Anonymiseres Nei
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Vis filter for sted Nei
 • Kursmateriell
Nytt arrangement Nytt arrangement
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemithjelp - tlf. (0)03612
False