Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand

Dette kurset er ikke gyldig enda.
Sist revidert: 06.02.2018 08:14 Neste revisjon: 18.03.2019
 • Tittel Tidlig oppdagelse av forverret tilstand
 • Beskrivelse

  Mål: Innføring av tiltakspakke: Tidlig oppdagelse av forverret tilstand hos inneliggende pasienter over 18 år ved innføring av NEWS (National Early Warning Score) og MIT (Mobilt intensiv Team)Dette skal være et lavterskeltilbud til sengepostene og har som hovedmål og raskt kunne identifisere risikopasienter for å forhindre forverring av sykdomstilstanden med multiorgansvikt eller hjertestans som resultat.

  Bakgrunn: Flere internasjonale studier fra 90-tallet viser at pasienter på sykehus kan ha uoppdaget eller underbehandlet kritisk sykdom. Ofte oppdages den kritiske tilstanden for sent, og pasienten kan utvikle alvorlig forverring med organsvikt og hjertestans. Tidlig oppdagelse av forverret tilstand er nå en del av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet og det er besluttet av ledergruppen i HMR at tiltakspakken "Tidlig oppdagelse av forverret tilstand" skal innføres i alle relevante seksjoner.

  Målgruppe: Spesialsykepleiere, sykepleiere, leger og helsepersonell som har pasientkontakt.

  Forkunnskaper: Det vil være en fordel å gjøre seg kjent med tiltakspakken før undervisningen.

  Innhold: Tiltakspakke for sykehus 

  Tiltak1: Etabler undervisning der helsepersonell med pasientkontakt skal kunne bruke kliniske observasjoner etter ABCDE-prinsippene. Gjennomføre sikker og muntlig kommunikasjon og kunne bruke verktøy knyttet til observasjon og kommunikasjon.

  Tiltak 2: Bruke validert verktøy for observasjon, skåring og respons. Formålet er å sikre gode rutiner for overvåkning og dokumentasjon av pasientens vitale funksjoner ved klinisk mistanke om forverring i pasientens tilstand.

  Observasjon: Regelmessig måling av fysiologiske parameter.

  Skåring: Målingene oppsummeres i en skår som utløser forhåndsdefinerte tiltak

  Respons: Definere og følge lokal respons for videre oppfølging.

  Tiltak 3: Gjennomføre sikker muntlig kommunikasjon mellom helsepersonell ved bruk av ISBAR.

  Tiltak 4: Tilkall kvalifisert hjelp ved forverret tilstand.

  Etablere MIT (mobil intensiv team) bestående av anestesilege og intensivsykepleier. Tilkalling av utrykningsteam skal ikke erstatte oppfølging fra postansvarlig lege , men fungere som et supplement.

  Kriterier for når teamet skal kontaktes

  Responstid for utrykning 

  Rammefaktorer: Innføring av MIT og NEWS gjøres når alle ansatte i involverte seksjoner har fått tilstrekkelig opplæring og tiltakspakken er implementert i seksjonene.

 • Testmodus Nei
 • Versjon 2219
 • Varighet 2 timer
 • Gyldig fra 25.01.2018 00:00
 • Gyldig til 18.03.2019
 • Fagområde Kvalitet og sikkerheit; Medisin; Anestesi; Sykepleie
 • Kursarrangør HMR
 • Forkunnskaper Observasjon av vitale parameter
 • Faglig kontaktperson
  Kjelle, Britt Jorun
 • Kursevaluering Nei
 • Målgruppe Ansatte i Helse Midt-Norge Beskrivelse av målgruppen Spesialsykepleiere, sykepleiere, leger og annet helsepersonell knyttet til pasientbehandlingen
 • Anonymiseres  
 • Ansatt Ja
 • Ikke ansatt Nei
 • Anonym Nei
 • Kursmateriell
Trenger du hjelp?
Brukerveiledninger
Brukerveiledninger
Hemit kundesenter - tlf. (0)03612
Passer ikke tidspunkt/sted?
Meld interesse