Informasjon på denne siden gjelder når du er innlogget via ID-porten.

Alle kurs som du skal delta på, venter på eller har gjennomført, presenteres for deg i en kurshistorikk.

Hvordan vise kurshistorikk

  1. Gå til startsiden av Læringsportalen
  2. Gå til Mine kurs. Her ser du en oversikt over e-læringskurs du har startet på, samt klasseromskurs du er påmeldt. Du kan se på hvert kurs ved å klikke på tittelen. Bak valget Vis min historikk (i bunnen), finner du historiske deltakelser for din del.

    NB! Dersom du får feilmelding når du klikker på kurset så er dette pga. at kurset ikke lenger er gyldig. Dette betyr at kurset ikke lenger er tilgjengelig, men det vil vises som gjennomført i din kurshistorikk.

 

Tilbake til Brukerveiledninger